سه گام برای تبدیل شدن به بهترینِ خودتان

  

گام اول

 

تیپ شخصیتی خود را کشف کنید!

از طریق آزمون‌های رایگان و مطالعه مقالات انیاگرام، تیپ شخصیتی خود را کشف کنید، شما یکی از نُه تیپ انیاگرام هستید!

گام دوم

 

در مورد تیپ شخصیتی خود تحقیق کنید!

وقتی که تیپ شخصیتی خود را کشف کردید، آماده هستید تا در مورد عمق شخصیت خود تحقیق کنید! مقالات متعددی برای شناخت تیپ‌های شخصیتی در انیاتایپس منتشر شده اند!

گام سوم

 

به بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید!

با کمک آموزه های انیاتایپس، در مسیر یکپارچگی و رشد خود گام بردارید، مقالاتی با موضوعات انیاگرام و غیر از انیاگرام برای تسهیل توسعه فردی در این سایت منتشر شده اند، با استفاده از آنها تبدیل به بهترین نسخه از خودتان شوید!