Posts
رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام
رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام

در یک جمله نگاه تیپ‌های شخصیتی انیاگرام به نقش رهبری سازمان را بخوانید!

لایه‌های رشد و توسعه تیپ هشت انیاگرام
لایه‌های رشد و توسعه تیپ هشت انیاگرام

تیپ شخصیّتی هشت: چالشگر شخص متکی به خود، قاطع، خودرای، ستیزه جو سالم. جسور، متکی به خود، و قدرتمند، هشت های سالم یاد گرفته اند برای چیزی که نیاز دارند و می خواهند، روی پای خود بایستند. عمل گرا، با ویژگی می شود انجام داد، هستند و انگیزه درونی دارند. آن ها چالش را دوست […]

مسیر یکپارچگی و رشد تیپ هشت انیاگرام
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ هشت انیاگرام

تیپ هشت‌ های افراطی و شهوانی و کنترل‌گر، شبیه تیپ دو های سالم خوش‌قلب و مراقبت‌کننده می‌شوند.

مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ هشت انیاگرام
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ هشت انیاگرام

تیپ هشت های با اعتماد به نفس، در حرکت به سمت تیپ پنج به صورت ناگهانی محافظه کار و هراسان می‌شوند.

نمونه های تیپ ٨ انیاگرام
نمونه های تیپ ٨ انیاگرام

اسامی تیپ هشت انیاگرام: چالش گر (the challenger)، رهبر (the leader)، پشتیبان (the protector)، تامین کننده (the provider)، کارفرما (the entrepreneur)، خود کامه و لجوج (the maverick)، سرسخت (the rock).   ما به این دلیل تیپ هشت را چالش گر نامیدیم که از میان همه ی تیپ های شخصیتی، هشتی ها لذت می برند از […]