Posts
رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام
رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام

در یک جمله نگاه تیپ‌های شخصیتی انیاگرام به نقش رهبری سازمان را بخوانید!

انیاگرام در کسب و کار
انیاگرام در کسب و کار

انیاگرام می‌تواند علاوه بر زندگی شخصی و خودشناسی در کسب و کار نیز به شما کمک کند. انیاگرام به شما کمک خواهد کرد که به سادگی  موارد زیر را در کار خود، ساده تر انجام دهید:       ۱. به نحو مؤثر ارتباط برقرار کنید.   ۲. بازخورد بهتری برای دیگران ارائه بدهید.   […]