تشخیص تیپ شخصیتی انیاگرام

step1

چگونه تیپ شخصیتی خود را تشخیص دهیم؟

 

اِنیاگرام یک سیستم شخصیّت شناسی بر اساس تلفیقی از خرد باستانی و روان شناسی مدرن روز است. با یادگیری انیاگرام و پی بردن به تیپ شخصیتی اصلی خویش، و بال آن و لایه‌های ۹ گانه، به دانایی دست می‌یابیم که ارتباطمان با خود و دیگران به نحو شایسته‌ی شکل می‌گیرد. شما میتوانید با تشخیص تیپ شخصیتی خود، در مسیر توسعه فردی و رسیدن به بهترینِ خودتان گام بردارید. در این صفحه شما می‌توانید از روشهای مختلف تشخیص تیپ شخصیتی استفاده کنید. با مطالعه پرسشنامه و انجام تست ریسو هادسون شما تازه راه خود را در مسیر “تبدیل شدن به بهترینِ خودتان” آغاز کرده اید. پیشنهاد ما این است پس از انجام آزمون، در مورد تیپ های شخصیتی احتمالی خود، تحقیق و بررسی کنید. پس از آن میتوانید تیپ تثبیت شده خود را بیابید!

قیمت: رایگان!

 

تعداد سوال: 36 

زمان تقریبی مورد نیاز: 10 ذقیقه

تشخیص تیپ شخصیتی با آزمون  رایگان انیاگرام (ریسو – هادسون)

آزمون شخصیت شناسی ریسو-هادسون یکی از معتبرترین روشهای تشخیص تیپ شخصیتی انیاگرام است. این آزمون شامل 36 زوج جمله است و شما در هر سوال، از بین دو جمله یکی را که بیشتر با خصوصیات شما مطابقت دارد، انتخاب میکنید. در بعضی از موارد ممکن است هیچ یک از دو جمله با خصوصیات شما مطابقت نداشته باشد و یا برعکس، هر دو جمله در مورد شما صادق باشد. با این وجود از شما می‌خواهیم که یکی از دو جمله را انتخاب کنید که نشان دهنده خصوصیاتی است که شما در بیشتر  طول عمر خود داشته‌اید. این آزمون میتواند با تقریب نسبتا خوبی گزینه های تیپ شخصیتی شما را محدود کند.

طراحان آزمون: ریچارد ریسو – روی هادسون

 

قیمت: 20 هزار تومان

 

تعداد سوال: ۱۴۴ 

زمان تقریبی مورد نیاز: ۳۰دقیقه

تشخیص تیپ شخصیتی با آزمون جامع ریسو – هادسون (RHETI)

آزمون شخصیت شناسی ریسو-هادسون یکی از پیشرفته ترین و کامل‌ترین روشهای تشخیص تیپ شخصیتی انیاگرام است. این آزمون شامل ۱۴۴ زوج جمله است و شما بایستی در هر سوال، از بین دو جمله یکی را که بیشتر با خصوصیات شما مطابقت دارد، انتخاب کنید. در بعضی از موارد ممکن است هیچ یک از دو جمله با خصوصیات شما مطابقت نداشته باشد و یا برعکس، هر دو جمله در مورد شما صادق باشد. با این وجود از شما می‌خواهیم که یکی از دو جمله را انتخاب کنید که نشان دهنده خصوصیاتی است که شما در بیشتر  طول عمر خود داشته‌اید. آزمون شخصیت تنها با شخص شما در گذشته سر و کار دارد و نباید اجازه دهید که خصوصیات شما در این لحظه، یا در شرایط آرمانی و یا دیدگاههای دیگران نسبت به شما در انتخاب‌های شما تاثیر بگذارد. با انجام این آزمون شما با احتمال بالایی تیپ شخصیتی خود را میشناسید.

طراحان آزمون: ریچارد ریسو – روی هادسون | منبع: کتاب “تغییر و تحول بر اساس آموزه های انیاگرام”

 

زمان تقریبی مورد نیاز: ۵دقیقه

تشخیص سریع تیپ شخصیتی با پرسشنامه ریسو – هادسون

این پرسشنامه کمک خواهد کرد که شما در عرض کمتر از پنج دقیقه با دقت ۷۰ درصدی تیپهای احتمالی خود را محدود کنید. با این آزمون، شما قادر خواهید بود دو یا سه احتمال برای تیپ خود مشخص کنید. 

طراحان پرسشنامه: ریچارد ریسو – روی هادسون | منبع: کتاب “تغییر و تحول بر اساس آموزه های انیاگرام”