تیپ هشت انیاگرام: چالشگر، رهبر

تمایل اصلی: تمایل به حمایت از خود و عدم وابستگی.

 

ترس اصلی: ترس از آسیب پذیر یا تحت کنترل بودن، ترس از مورد تجاوز قرار گرفتن.

 

تیپ هشت ها، به ما در مورد قدرت و سرزندگی یاد می دهند. تیپ هشت انیاگرام، متکی به خود و تصمیم گیر است و تمایل دارند نیازهای خودش را با جسور بودن به دست آورد. هشت ها، می خواهند با اتکا به انرژی غریزی خود احساس کنند که می دانند به چه کسی و چه چیزی می توانند به صورت واقعی اعتماد کنند.

هشت ها می خواهند از خودشان دفاع کنند، خودشان و توانایی شان را اثبات کنند، مورد احترام قرار گیرند، منابع لازم برای «فرمان روایی» را داشته باشند، نسبت به اهمیت خودشان اقناع شوند، بر محیط تسلط پیدا کنند، راه خودشان را باز کنند، برای بقای خود مبارزه کنند، آسیب پذیر نباشند.

هشت ها، می توانند همیشه به حس خود از فهم این که آن ها خیلی دور رفته اند و چه زمانی آن ها باید عقب نشینی کنند، اعتماد کنند، و اجازه دهند چیزها همان طور که هستند، باشند. آن ها زمانی که در تماس با آسیب پذیری خودشان باشند، و عشق و لطافتی را که همیشه در قلب قدرت وجود دارد، لمس بکنند، رشد و توسعه پیدا می کنند.

هشت ها، زمانی که باور می کنند که آن ها باید فشار بیاورند و تقلا کنند تا باعث اتفاق افتادن امور بشوند، و زندگی یک کارزار دائمی است، به مشکل می افتند. یادگیری کنار آمدن با موقعیّت ها بدون اقتدار افراطی موضوع سترگی برای هشت محسوب می شود.

چالشگر، رهبر، شخص متکی به خود، قاطع، خودرای، ستیزه جو، حمایتگر، تامین کننده، کارفرما، خودکامه، سرسخت

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

وقتی که هشت های سالم به سمت دو می روند، آن ها احساسات همدلانه ای را در خودشان کشف می کنند که به مدت طولانی سرکوب شده بود، و قدرت و توان خود را برای حمایت و بالا بردن دیگران استفاده می کنند. آن ها مراقب، بخشنده، و شخصاً علاقمند به رفاه دیگران می شوند، و تمام توان خود را…

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

هشت های متوسّط، افراد اهل عمل هستند، آن ها به صورت آشکار خودشان را تحمیل می کنند، آن ها سخت، کار و قوی، بازی می کنند، و بعضی مواقع به صحنه های کشمکش قدرت با دیگران خیز برمی دارند، برای این که در جست و جوی عدالت هستند و یا این که نه، فقط تمایل دارند علایق خود را حمایت…

مقالات مرتبط با تیپ هشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.