تیپ یک انیاگرام: اصلاح طلب، کمال گرا

مشخصات تیپ 1:

شخصی پایبند به اصول، خودکنترل‌کننده، منظم، دقیق، برنامه‌ریز و هدفمند

افراد تیپ یک از واقعیت راضی نیستند و معتقدند شخصاً بر عهده‌ی آن‌هاست که همه چیز را بهبود ببخشند. آنان منتقد، آموزش‌دهنده و آرمانگراهایی بلند پرواز اند که شدیداً تمایل دارند استانداردهای خود را برقرار کنند. باور دارند که فقط نظرات آنها درست است و همه چیز باید مطابق آرمان‌ها باشد. در این حالت احساسات و تمایلات خود را تحت کنترل نگه می‌دارند و سختگیر، دقیق و وقت‌شناس می‌شوند و همه چیز را به سیاه و سفید (درست و غلط) تقسیم می‌کنند. کاملا منتقد خود و دیگران هستند. یک‌های رشد یافته می‌توانند مستدل و منضبط باشند، مناسب شرایط موجودرفتار کنند و سخت‌گیری‌هایشان را کاهش دهند اما یک‌هایی زوال یافته متعصب، بسته ذهن، حق به جانب، بی‌تحمل و غیرقابل انعطاف هستند.

معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

نقاط قوت:

1. صداقت
2. سخت‌کوشی
3. مسئولیت پذیری

نقاط ضعف:

1. غرور
2. مداخله‌گری
3. وابسته یه تایید دیگران

تمایلات:

1. مورد نیاز بودن
2. دوست‌داشتنی بود
3. مورد تقدیر واقع شدن

ترس‌ها:

1. یی مصرف بودن
2. مورد نقد واقع شدن
3. دوست داشتنی نبودن

بال‌های تیپ یک

افراد تیپ 1 با بال 2 ممکن است خیلی بخشنده و جمعیت دوست شوند و به کار خود در کمک به مردم تمرکز کنند.

افراد تیپ 1 با بال 9 ممکن است خیلی در آرامش باشند، کمتر عکس ‌العمل نشان دهند  از کمال طبیعت اذت ببرند.

در مسیر رشد و زوال شخصصیت

مسیر رشد تیپ یک

وقتی 1ها به سمت 7 می‌روند، واقعیت را با تمام نقص‌هایش می‌پذیرند، آرمش درونی پیدا می‌کنند و اجازه می‌دهند هر چیز به روش خودش اتفاق بیفتد. در این حالت با دیگران موثرتر ارتباط می گیرند و کمال را در تجربه‌ی لحظه‌ی حال پیدا می‌کنند.

مسیر زوال تیپ یک

زمانی که 1ها نمی‌توانند احساساست خود را به تعویق بیندازند، رفتارهای 4های متوسط را در پیش می‌گیرند. در این حالت، کج خلق و دمدمی مزاج می‌شوند، از آنجا که نمی‌توانند از فشار منتقد درونی خود فرار کنند از خود و جهان متنفر می‌شوند.

سه مدل تیپ یک

تیپ 1 بقای فردی

مطالب مربوط به تیپ 1 بقای فردی (نگرانی)
را اینجا گوش کنید

تیپ 1 اجتماعی

مطالب مربوط به تیپ 1 اجتماعی (عدم سازگاری)
را اینجا گوش کنید

تیپ 1 جنسی

مطالب مربوط به تیپ 1 جنسی (شور) “ضد تیپ”
را اینجا گوش کنید

مقالات مرتبط با تیپ یک

مطالعه‌ی تیپ‌های دیگر

کمال‌گرا

یاری‌رسان

موفقیت‌طلب

فردگرا

پژوهشگر

وفادار

مشتاق

چالشگر

صلح‌طلب