لایه‌های رشد و توسعه تیپ هشت انیاگرام

تیپ شخصیّتی هشت: چالشگر

شخص متکی به خود، قاطع، خودرای، ستیزه جو

سالم. جسور، متکی به خود، و قدرتمند، هشت های سالم یاد گرفته اند برای چیزی که نیاز دارند و می خواهند، روی پای خود بایستند. عمل گرا، با ویژگی می شود انجام داد، هستند و انگیزه درونی دارند. آن ها چالش را دوست دارند و آدم های خود شروع کننده ی کاردانی هستند، ابتکار عمل به خرج می دهند و وادار می کنند که چیزها اتفاق بیفتند. استوار و ستبر هستند، و عدم وابستگی را ارزشمند می دانند و آن را در دیگران هم رشد می دهند. اراده ای محکم دارند، افراد برانگیزاننده و اهل عمل هستند، آن ها ساده، رک و صریح سخن می گویند – «چیزی که می بینید همان چیزی است که می گیرید.» هشت ها رهبران بالفطره هستند که دیگران به آن ها احترام می گذارند و برای راهنمایی به آن ها روی می آورند: قاطع، مقتدر، و فرمان دهنده هستند. به دلیل بزرگواری، استفاده از قدرت سازنده، دفاع و پشتیبانی از افراد، مهیا کننده بودن، حمایت، مربی گری، و ترویج کنندگی عوامل ارزشمند و اقدامات خطیر با ارزش، احترام کسب می کنند. دنبال بازی منصفانه و عادلانه هستند، و نگاه مثبتی به دنیای خود دارند. در بهترین حالت: دلسوز و سخاوتمند، مهربان و صبور، یادگیرنده، حامی دیگران و برطرف کننده نیازهای دیگران با استفاده از قدرت خود می شوند. توانمند ساز، با مروّت، و الهام بخش هستند، و شجاعتِ دست و دل بازی دارند. واقعاً نترس هستند، برای انجام رسالت، خودشان را در مخاطره می اندازند: احتمال قهرمان شدن و به لحاظ تاریخی بزرگ بودن در انتظار آن ها می باشد.

 

متوسّط. هشت های متوسّط می خواهند تا آن جا که ممکن است غیروابسته و مستقل باشند: آن ها از وابسته بودن زیاد به دیگران می ترسند، بنابراین خودشان را مقاوم و بی نیاز از دیگران نشان می دهند. («من کسی را نیاز ندارم.») خودکفایی، استقلال مالی، و پیش بینی منابع کافی از نگرانی های مهم هستند: هشت ها سازنده و کارآفرین، عملیاتی، «تک رو خشن و زمخت»، و اهل زد و بند هستند. آن ها سخت کوش، کاسب پیشه، و زرنگ، و برای خودشان و عزیزانشان به صورت رقابتی دنبال منافع هستند. هشت ها اهل بازی های سخت هستند: آن ها می توانند متهوّر و بی پروا، مملوّ از هیجان، دوستدار ماجراجویی و ریسک پذیر برای هیجان و آزمایش و اثبات خودشان باشند. موقعی که استرس بالا می رود، آن ها حامی خود می شوند و به لحاظ هیجانی تدافعی عمل می کنند. آن ها مشکوک می شوند به این که دیگران تلاش های آن ها را حمایت خواهند کرد. تلاش می کنند ثابت کنند که آن ها مهم هستند، متظاهر و مغرور می شوند، وعده های بزرگ می دهند و طرح های کلان تعریف می کنند. زمانی که اعتماد هشت ها به موقعیّت خودشان فروکش می کند، آن ها می خواهند با مدعی بودن، زورآزمایی، پرخاشگری، و توسعه طلبی بر محیط (همچنین دیگران) مسلط شوند: کلام آن ها به منزله ی قانون است. تقریباً برای هر فعالیتی، انرژی و نیروی بیش از نیاز مصرف می کنند. خودشان را به تحلیل می برند، ولی هنوز خودرای و خودمحور هستند، از دیگران وفاداری طلب می کنند و «راه حل های خودشان» را در مورد هر چیزی تحمیل می کنند. دیگران را با خودشان مساوی نمی بینند و با آن ها با احترام رفتار نمی کنند. می توانند ارباب منش رفتار کنند، به اطرافیان خود دستور می دهند، در عین حال به صورت آشکار کسی را که تلاش می کند راه حل نشان دهد، پس می زنند. احساس می کنند توسط دیگران رد شده اند و حمایت نمی شوند، ولی مقابله گرایانه، خصومت آمیز، و با بداخلاقی عکس العمل نشان می دهند، و ارتباطات خصمانه به وجود می آورند. آن ها هر چیزی را مطابق سلیقه خود مورد آزمایش قرار می دهند و از عقائد خود بر نمی گردند. آن ها حد و مرزهای دیگران را مورد تجاوز قرار می دهند و تمایل دارند «پا به پای دیگران» حرکت بکنند. از تهدید و ارعاب استفاده می کنند، و از تلافی دیگران در صورت تسلیم شدن خودشان می ترسند، و فکر می کنند این کار آن ها را از تعادل و احساس قدرتمندی خارج می کند. («شما که نمی خواهید مرا خشمگین کنید!») رفتار غیرمنصفانه باعث می شود دیگران بترسند و از هشت های قلدر رنجیده خاطر شوند، و احتمال دارد باعث شود دیگران برعلیه آن ها متحد شوند.

 

ناسالم. هشت های ناسالم احساس می کنند که شدیداً مورد خیانت واقع شده اند، و همچنین احساس می کنند که آن ها از خط مرزها گذشته اند و امکان بازگشت وجود ندارد. در تلاش برای کنترل آن ها، هشت ها ذهنیت خود را به ماورای قانون توسعه می دهند، و در رفتارهای خود هیچ قانون یا محدودیتی را احترام نمی گذارند. بعضی ها مرتکب جنایت، خیانت، و فریب می شوند. آن ها می خواهند به هر منبع قدرتی که می توانند متصل شوند و به پیروزی برسند صرف نظر از این که به چه قیمتی تمام شود: کاملاً سنگدل، بیرحم، بدسیرت، و به صورت بالقوه جبّار می شوند، و گناه، ترس، عطوفت، و احساسات بشری آسیب پذیر دیگر را به خدمت می گیرند. البته، این نگرش به صورت اجتناب ناپذیری موجب به وجود آمدن دشمنان واقعی می شود، و هشت ها باید برای حمایت از خودشان «قیمت آن را بپردازند» و ترس های سرکوب شده ی خود را فرو بریزند. خشمگین و ستمگرانه، آن ها به پشتوانه فلسفه «حق با کسی است که زور دارد»، و «قانون جنگل»، دیگران را ارعاب می کنند تا احساس قدرت کنند.  شروع به توسعه باورهای موهوم در مورد خودشان می کنند (بیماری خودبزرگ پنداری)، احساس قدرت مطلق، شکست ناپذیری، و آسیب ناپذیری می کنند؛ به صورت فزاینده بی پروا می شوند، خودشان و منابع خودشان را بیش از حد زیاد می بینند. در نهایت، در موقع احساس خطر، هشت ها ممکن است کینه جویانه و وحشیانه، هر چیزی را که با خواسته های آن ها همنوا نشده است، تخریب کنند. گرایشات جامعه شناختی آن ها چنین است: سبعانه و مرگبار.