مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ هشت انیاگرام

تیپ هشت های با اعتماد به نفس، در حرکت به سمت تیپ پنج به صورت ناگهانی محافظه کار و هراسان می‌شوند.

مسیر عدم یکپارچگی [فشار روانی و استرس]

 

تیپ هشت های متوسّط، افراد اهل عمل هستند، آن‌ها به صورت آشکار خودشان را تحمیل می‌کنند، آن‌ها سخت، کار و قوی، بازی می‌کنند، و بعضی مواقع به صحنه‌های کشمکش قدرت با دیگران خیز برمی‌دارند، برای این که در جست‌وجوی عدالت هستند و یا این که نه، فقط تمایل دارند علایق خود را حمایت کنند. البته که این حالت می‌تواند کاملاً استرس زا باشد، و وقتی که هشت‌ها با چالش‌هایی که درگیر شده‌اند، خسته می‌شوند، بسیاری از رفتارهای پنج متوسّط را بروز می‌دهند.

 

آن‌ها مردم‌گریز و به لحاظ هیجانی گوشه‌گیر می‌شوند، عقب‌نشینی می‌کنند تا به استراتژی‌های خود بپردازند و رشته عملیات مناسبی را به نحو احسن مشخص کنند. در چنین مواقعی، آن‌ها می‌توانند رازآلود و دور از دسترس، ولی همچنان منفی‌باف و بدبین در مورد دنیا و دیگر افراد باشند. به سمت پنج رفتن برای هشت‌های متوسّط زمان می‌خرد ولی می‌تواند به مظنون بودن و احساسات مردودسازی آن‌ها سوخت‌رسانی کند.

 

هشت های ناسالم احساس می‌کنند گویا که با دنیا در حال جنگ هستند، و آن‌ها سعی می‌کنند محیط خودشان را به صورت کامل کنترل و بر آن مسلط شوند و این اغلب اوقات منجر به ایجاد دشمنان واقعی می‌شود. استرس وحشتناکی گریبان‌گیر آن‌ها می‌شود، و در نهایت، لاف دلیری هشت ها و اعتماد به نفس دروغین آن‌ها فرو می‌ریزد.

 

وقتی که آن ها به سمت پنج ناسالم می‌روند، خوف هشت ها در مورد دنیا و درماندگی آن‌ها به سطح خودآگاه آن‌ها فوران می‌کند و آن‌ها به انزوای پوچ‌گرایانه عقب نشینی می کنند. آن‌ها احساس یأس می‌کنند و ناتوان از ارتباط با دیگران می‌شوند، و اغلب ترس عجیبی را تجربه می‌کنند یا ادراکات کج و معوجی دارند. در چنین مواقعی، به هیچ کس اعتماد نمی‌کنند، هر کسی و هر چیزی را به عنوان تهدید به موجودیت خود به حساب می‌آورند. همچنین تردید در مورد خودشان و دهشت در مورد زندگی که آن‌ها در آن به دام افتاده اند، می‌تواند به سطح خودآگاه آن‌ها بیاید، ولی در اولین فرصت، هشت های ناسالم تلاش می‌کنند ترس و تردیدهای خود را واپس برانند و به موضع دفاعی پرخاشگرایانه خود برگردند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.