نمونه های تیپ 8 انیاگرامش

اسامی تیپ هشت انیاگرام:

چالش گر (the challenger)، رهبر (the leader)، پشتیبان (the protector)، تامین کننده (the provider)، کارفرما (the entrepreneur)، خود کامه و لجوج (the maverick)، سرسخت (the rock).

 

ما به این دلیل تیپ هشت را چالش گر نامیدیم که از میان همه ی تیپ های شخصیتی، هشتی ها لذت می برند از چالش گری و همچنین این فرصت را به دیگران می دهند که وارد چالش با آن ها شوند تا پیشرفت کنند. آن ها با جاذبه هستند و این توانایی فیزیکی و روحی را دارند که دیگران را وادار کنند که آن ها را در تمام زمینه ها تعقیب کنند، از شروع تاسیس یک شرکت، ساختن یک شهر، خراب کردن یک خانواده، شروع یک جنگ، یا شروع یک صلح.

نمونه های ایرانی تیپ ٨ انیاگرام:
#داریوش_ارجمند
#نسرین_مقانلو
#محمد_علی_کشاورز
#پرویز_پرستویی
#امیر_قلعه_نویی
#علی_دایی
#بهاره_رهنما
#آزاده_صمدی