تیپ_هشت

لایه‌های رشد و توسعه تیپ هشت انیاگرام
تیپ شخصیّتی هشت: چالشگر شخص متکی به خود، قاطع، خودرای، ستیزه جو سالم. جسور، متکی به خود، و قدرتمند، هشت های سالم یاد گرفته اند برای چیزی که نیاز دارند و می خواهند، روی پای خود بایستند. عمل گرا، با ویژگی می شود انجام داد، هستند و انگیزه درونی دارند. آن ها چالش را دوست […]
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ هشت انیاگرام
تیپ هشت‌ های افراطی و شهوانی و کنترل‌گر، شبیه تیپ دو های سالم خوش‌قلب و مراقبت‌کننده می‌شوند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ هشت انیاگرام
تیپ هشت های با اعتماد به نفس، در حرکت به سمت تیپ پنج به صورت ناگهانی محافظه کار و هراسان می‌شوند.