لایه‌های رشد و توسعه

لایه‌های رشد و توسعه تیپ نُه انیاگرام
تیپ شخصیّتی نُه: صلح طلب شخص خوش برخورد، اطمینان بخش، سازگار، و از خود راضی سالم. تیپ نُه های سالم؛ عمیقاً خوش برخورد، آزاد، بدون خودخواهی، به لحاظ احساسی پایدار، و متین. مقبول، مطمئن به خود و دیگران، آسان گیر، راحت با خود و زندگی. صبور و نجیب، امّا صریح و فروتن، آن ها پاک […]
لایه‌های رشد و توسعه تیپ هشت انیاگرام
تیپ شخصیّتی هشت: چالشگر شخص متکی به خود، قاطع، خودرای، ستیزه جو سالم. جسور، متکی به خود، و قدرتمند، هشت های سالم یاد گرفته اند برای چیزی که نیاز دارند و می خواهند، روی پای خود بایستند. عمل گرا، با ویژگی می شود انجام داد، هستند و انگیزه درونی دارند. آن ها چالش را دوست […]
لایه‌های رشد و توسعه تیپ شش انیاگرام
تیپ شخصیّتی شش: وفادار شخص فعّال، متعهد، مضطرب، مشکوک به دیگران   سالم. شش های سالم قادر هستند عکس العمل های هیجانی قوی از دیگران دریافت بکنند: آن ها فعّال، دوستانه، بذله گو، و لطف کننده هستند. دیگران نسبت به آن ها احساس گرمی و محبّت دارند و می خواهند آن ها را حمایت کنند. […]
لایه‌های رشد و توسعه تیپ سه انیاگرام
تیپ شخصیّتی سه: موفقیّت طلب شخص انعطاف پذیر، بلند پرواز، برانگیخته، حسّاس به تصویر ذهنی خود نزد دیگران سالم. سه های سالم، اعتماد به نفس بالایی دارند، دلنشین هستند، و از مناعت طبع بالایی برخوردار می باشند، به خود و ارزش های خود باور دارند. جسور، انرژی بخش، غالباً جذاب، دلربا، و محبوب. برای ارتقای […]
لایه‌های رشد و توسعه تیپ دو انیاگرام
تیپ شخصیّتی دو: یاری دهنده اهل معاشرت، بخشنده، خشنود کننده دیگران، انحصار طلب   سالم. دوهای سالم؛ دلسوز، مهربان، مملوّ از احساس برای دیگران هستند. آن ها خود را در موقعیّت دیگران در نظر می گیرند و مراقب و نگران نیازهای دیگران هستند. آن ها صمیمی، خوش قلب، قدردان، و تشویق کننده هستند، و این […]
لایه‌های رشد و توسعه تیپ یک انیاگرام
  تیپ یک شخص پایبند به اصول، هدفمند، خودکنترل، و کمال گرا   سالم. یک های سالم وظیفه شناس هستند و برای خود اصول شخصی محکمی دارند: آن ها یک حس عمیقی از درست و غلط دارند، همچنین دارای کدهای شخصی برای ارزش های اخلاقی هستند. آن ها تمایل دارند منطقی، مستدل، منضبط، و مناسب […]
لایه‌های رشد و توسعه تیپ هفت انیاگرام
تیپ هفت: مشتاق، ماجراجو شخص خودانگیخته، با مهارت های متنوّع، زیاده طلب، اهل بریز و بپاش سالم. در مورد تجربیات خود کاملاً پاسخ گو، سرحال و سبک روح، و مشتاق هستند، هفت های سالم به صورت قدرتمندانه در مسیر دنیای واقعیِ اَعمال و احساسات جهت گیری کرده اند. آن ها با هر تجربه ای؛ خودانگیخته، […]
لایه‌های رشد و توسعه تیپ پنج انیاگرام
تیپ پنج: پژوهشگر، کنجکاو شخص هوشمند، خلّاق و نوآور، مرموز، منزوی سالم. پنج های سالم توانایی دارند که همه چیز را با هوشمندی و روشن بینی فوق العاده ای مشاهده کنند. به لحاظ ذهنی خیلی هوشیار و کنجکاو هستند، و هوش کاملاً جست و جوگری دارند – سئوال درست را می پرسند و به درک […]
لایه‌های رشد و توسعه تیپ چهار انیاگرام
تیپ چهار   شخص پُر از احساس، دراماتیک، در خود فرورفته، پُر خُلق وخوی سالم. چهارهای سالم؛ خویشتن نگر، خویشتن آگاه، در تماس با احساسات و انگیزه های درونی، در جست و جوی خویشتن هستند. حسّاس و شهودی هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگران: مهربان، مبادی آداب، روشن بین، با احترام نسبت […]