معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

راه‌های رشد تیپ 1

تیپ اصلاح طلب، منطقی و آرمانگرا

 به خاطر داشته باشید که تیپ 1 ها، تلاش مضاعفی برای عالی و کامل شدن دارند تا از مورد سرزنش قرار گرفتن از سوی دیگران فرار کنند. آن‌ها خود را با انصاف، منطقی و بی‌قرض می‌بینند اگرچه ممکن است دیگران آنان را انعطاف ناپذیر، خشک اندیش و سخت انتقادگر ببینند.

 آن‌ها می‌توانند با تایید و رها کردن انتظارات غیرواقعی از خود و دیگران از این دام، فرار کنند. آن‌ها شروع به درک این واقعیت می‌کنند که استانداردهایی که آنان بر مبنای آن قضاوت می‌کنند، حقیقت مطلق نیستند. موقعی که تیپ 1 ها ارزیابی‌های شخحصی موقعیت‌های مختلف را تایید می‌کنند، شروع می‌کنند به باورها و ارزش‌های دیگران هم احترام گذاشتن. بدون محدودیت و فشارهای کمالگرایی، چشمان آن‌ها به واقعیت‌ها باز می‌شود و آن‌ها بیشتر و عالی‌تر از قبل، می‌توانند درک درستی از واقعیات داشته باشند.

رشد شخصیت چیست؟

رشد برای هر تیپ شخصیتی به معنی دید 360 درجه و اضافه کردن وسعت دید دیگر تیپ‌های شخصیتی به دریچه‌ی محدود خود می‌باشد. به این معنی که اگر فقط از زاویه تیپ شخصیتی خود به جهان و اتفاقات درونش نگاه کنیم، فقط 40 درجه از آن را خواهیم دید اما اگر نوع دید و نظرگاه 8 تیپ دیگر را نیز به خود اضافه کنیم و بتوانیم  نگاه آنان را درک و تجربه کنیم، می‌توانیم دیدی کامل و واضح داشته باشیم.

تصدیق‌ها:

1. تایید می‌کنم که بهترین کاری که از دستم بر می‌آید، کامل‌ترین است
2. تایید می‌کنم که من می‌توانم اشتباه کنم بدون اینکه خودم را سرزنش کنم
3. تایید می‌کنم که با دیگران با ملاطفت و احترام رفتار کنم
4. تایید می‌کنم که من در مورد خودم آسان‌گیر و باگذشت هستم
5.  تایید می‌کنم که زندگی زیباست و به بی‌نهایت راه و روش در جریان است.

تکذیب‌ها:

1. رها می‌کنم مقید کردن خودم و دیگران را به رعایت استانداردهای غیر ممکن
2. رها می‌کنم ترس خود را از سرزنش شدن بابت اعمال اشتباه
3. رها می‌کنم عقلانی کردن همه‌ی رفتارهای خودم را
4. رها می‌کنم نگرانی از چیزهایی که نمی‌توانم تغییر دهم
5. رها می‌کنم تلاش مضاعف برای  کامل شدن خودم و دیگران را

آنچه تیپ 1 از بال 2 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…

آنچه تیپ 1 از بال 9 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…