تیپ دو انیاگرام: یاری دهنده، مهرطلب

معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

مشخصات تیپ 2:

شخصی مهربان، بخشنده، خشنود کننده‌ی دیگران، انحصار طلب و نوع دوست

 افراد تیپ دو  می‌خواهند به دیگران نزدیک باشند بنابراین شروع به کسب رضایت مردم می‌کنند. مدام در مورد ارزشمندی روابط صحبت می‌کنند و می‌توانند بیش از حد فضول شوند. آن‌ها می‌خواهند مطمئن شوند دیگران بهشان نیاز دارند بنابراین به نام عشق، مداخله می‌کنند تا مالک آن‌هایی شوند که در موردشان وقت می‌گذارند و به آن‌ها نیکی می‌کنند. انتظار دارند که مرتب به خاطر خوبی‌هایشان مورد تشکر و تفقد قرار بگیرند.

دوهای رشد یافته از نیازهای خودشان هم مواظبت می‌کنند. متواضع و نوع‌دوست می‌شوند. بدون اینکه انتظار پاداشی داشته باشند. 

دوهای زوال یافته خود را لایق هر چیزی می‌بینند که درخواست می‌کنند. آنان پرخاشگر، خودمحور و هراسان برای از دست دادن دیگران می‌شوند.

نقاط قوت:

1. دلسوزی
2. بخشندگی
3. رابطه گرایی

نقاط ضعف:

1. غرور
2. مداخله‌گری
3. وابسته یه تایید دیگران

تمایلات:

1. مورد نیاز بودن
2. دوست‌داشتنی بود
3. مورد تقدیر واقع شدن

ترس‌ها:

1. یی مصرف بودن
2. مورد نقد واقع شدن
3. دوست داشتنی نبودن

صفات عمومی تیپ 2:

1. اغواگری و دل‌ربایی دارند.
2. محتاج عشق و محبت دیگران هستند
3. رمانتیک هستند (نه به اندازه‌ی تیپ 4)
4. با احساسات و هیجاناتشان در چالش هستند.
5. مغرور اند و خود را لایق تحسین و تایید دیگران می‌دانند
6. کمک‌رسانی استراتژیک دارند و برای محبوب بودن یاری‌رسانی می‌کنند
7. کنترل‌گر و تسلط جو هستند. (این کار را نیازمند سازی دیگران انجام می‌دهند)

مشخصات بیشتر را اینجا گوش کنید

بال‌های تیپ دو

افراد تیپ 2 با بال 3 ممکن است خیلی در معرض دید باشند و روی موفق بودن تمرکز کنند

افراد تیپ 2 با بال 1 ممکن است خیلی جدی و منتقد بوده در کار خود فداکارانه رفتار نمایند

در مسیر رشد و زوال شخصصیت

نقطه‌ی امنیت تیپ دو

وقتی که 2ها  به سمت 4 می‌روند با انواع احساسات اصیل خود تماس برقرار می‌کنند. آنها به لحاظ هیجانی روراست می‌شوند. با عشق به خودشان تشخیص می‌دهند که نباید خوبی کنند تا دوست داشته شوند.آنان نیازهای خودشان را هم ارج می‌نهند.

نقطه‌ی استرس تیپ دو

زمانی که 2ها به سمت 8 می‌روند می‌توانند مجادله‌گر شوند و دیگران از این رفتار نابهنگام تعجب خواهند کرد. همچنین ممکن است بخواهند دیگران را با تولید وابستگی تحت کنترل قرار بدهند. با این تفاوت که برعکس 8ها انتظارات خود را بیان نمی‌کنند.

سه مدل تیپ دو

تیپ 2 بقای فردی

مطالب مربوط به تیپ 2 بقای فردی (رجحان) “ضد تیپ”
را اینجا گوش کنید

تیپ 2 اجتماعی

مطالب مربوط به تیپ 2 اجتماعی (جاه طلب)
را اینجا گوش کنید

تیپ 2 جنسی

مطالب مربوط به تیپ 2 جنسی (اغواگری/پرخاشگری)
را اینجا گوش کنید

 

مقالات مرتبط با تیپ دو

مطالعه‌ی تیپ‌های دیگر

کمال‌گرا

یاری‌رسان

موفقیت‌طلب

فردگرا

پژوهشگر

وفادار

مشتاق

چالشگر

صلح‌طلب

مطالعه‌ی مراکز سه‌گانه‌ی انیاگرام