معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

تیپ 2: یاری‌دهنده، مهرطلب

شخصی مهربان، بخشنده، خشنود کننده‌ی دیگران، انحصار طلب و نوع دوست

 افراد تیپ دو  می‌خواهند به دیگران نزدیک باشند بنابراین شروع به کسب رضایت مردم می‌کنند. مدام در مورد ارزشمندی روابط صحبت می‌کنند و می‌توانند بیش از حد فضول شوند. آن‌ها می‌خواهند مطمئن شوند دیگران بهشان نیاز دارند بنابراین به نام عشق، مداخله می‌کنند تا مالک آن‌هایی شوند که در موردشان وقت می‌گذارند و به آن‌ها نیکی می‌کنند. انتظار دارند که مرتب به خاطر خوبی‌هایشان مورد تشکر و تفقد قرار بگیرند.

دوهای رشد یافته از نیازهای خودشان هم مواظبت می‌کنند. متواضع و نوع‌دوست می‌شوند. بدون اینکه انتظار پاداشی داشته باشند. 

دوهای زوال یافته خود را لایق هر چیزی می‌بینند که درخواست می‌کنند. آنان پرخاشگر، خودمحور و هراسان برای از دست دادن دیگران می‌شوند.

نقاط قوت:

1. دلسوزی
2. بخشندگی
3. رابطه گرایی

نقاط ضعف:

1. غرور
2. مداخله‌گری
3. وابسته به تایید دیگران

تمایلات:

1. مورد نیاز بودن
2. دوست‌داشتنی بود
3. مورد تقدیر واقع شدن

ترس‌ها:

1. بی‌مصرف بودن
2. مورد نقد واقع شدن
3. دوست داشتنی نبودن

صفات عمومی تیپ 2:

1. اغواگری و دل‌ربایی دارند.
2. محتاج عشق و محبت دیگران هستند
3. رمانتیک هستند (نه به اندازه‌ی تیپ 4)
4. با احساسات و هیجاناتشان در چالش هستند.
5. مغرور هستند و خود را لایق تحسین و تایید دیگران می‌دانند
6. کمک‌رسانی استراتژیک دارند و برای محبوب بودن یاری‌رسانی می‌کنند
7. کنترل‌گر و تسلط جو هستند. (این کار را برای نیازمند سازی دیگران انجام می‌دهند)

مشخصات بیشتر را اینجا گوش کنید

بال‌های تیپ دو

افراد تیپ 2 با بال 3 ممکن است خیلی در معرض دید باشند و روی موفق بودن تمرکز کنند

افراد تیپ 2 با بال 1 ممکن است خیلی جدی و منتقد بوده در کار خود فداکارانه رفتار نمایند

در مسیر رشد و زوال شخصیت

نقطه‌ی امنیت تیپ دو

وقتی که 2ها  به سمت 4 می‌روند با انواع احساسات اصیل خود تماس برقرار می‌کنند. آنها به لحاظ هیجانی روراست می‌شوند. با عشق به خودشان تشخیص می‌دهند که نباید خوبی کنند تا دوست داشته شوند.آنان نیازهای خودشان را هم ارج می‌نهند.

نقطه‌ی استرس تیپ دو

زمانی که 2ها به سمت 8 می‌روند می‌توانند مجادله‌گر شوند و دیگران از این رفتار نابهنگام تعجب خواهند کرد. همچنین ممکن است بخواهند دیگران را با تولید وابستگی تحت کنترل قرار بدهند. با این تفاوت که برعکس 8ها انتظارات خود را بیان نمی‌کنند.

سه مدل تیپ دو

تیپ 2 بقای فردی

تیپ 2 بقای فردی (رجحان) “ضد تیپ” نیازهای خود را برای محافظت انکار می‌کند، در حالی که سعی می کند دیگران را برای محافظت جذب کند. به نظر می‌رسد بدون نیرنگ، حتی کودکانه هست. دوسوگرا در مورد نزدیکی و اعتماد باشد.

تیپ 2 اجتماعی

تیپ 2 اجتماعی (جاه طلب) بر کمک به گروه‌ها به عنوان راهی برای ایستادن بالاتر از گروه بدون اذعان به این موضوع تمرکز می‌کند. جهت‌گیری اینتکچوال دارد؛ در موقعیت‌های آشکارا قدرتمند و راحت است.  می‌تواند با تیپ 8 اجتماعی اشتباه گرفته شود.

تیپ 2 جنسی

تیپ 2 جنسی (اغواگری/پرخاشگری) به روابط فردی و برآورده کردن نیازهای افراد مهم به عنوان راهی برای برآورده شدن نیازهای خود جهت‌گیری دارند. در صورتی که این اتفاق نیفتد، عصبانی می‌شوند و خود را مانند امپراطور یا ملکه می‌بینند.

مطالعه‌ی تیپ‌های دیگر

کمال‌گرا

یاری‌رسان

موفقیت‌طلب

فردگرا

پژوهشگر

وفادار

مشتاق

چالشگر

صلح‌طلب

مطالعه‌ی مراکز سه‌گانه‌ی انیاگرام