مفصل‌تر را اینجا گوش کنید.

مرکز فکری (مغزی)

تیپ 5 (پژوهشگر، کنجکاو)، تیپ 6 (وفادار، شکاک) و تیپ 7 (مشتاق، ماجراجو)

این سه تیپ در مرکز فکری (مغزی) دارای خصوصیات مشترکی هستند. هیجان اصلی آنان که شخصیتشان را شکل می‌دهد “ترس” است و نحوه‌ی متفاوت برخوردشان با این ترس، تفاوت‌های شدید شخصیت را به وجود می‌آورد. هر سه تیپ، توجه زیادی به جزئیات دارند و هر یک به گونه‌ای، حس عدم اطمینان را تجربه می‌کند. آنان امکانات و شرایط را بررسی می‌کنند و هرگز در این‌باره راضی نمی‌شوند. تجربه‌گرا هستند و در ارتباطات بین‌فردی ضعیف عمل می‌کنند.

مرکز سر یا مرکز «اینتلکچوآل» عملکرد تفکر را تنظیم می‌کند: تجربه و بیان افکار، باورها و سایر فعالیت‌های شناختی. اگرچه برای تحلیل و استدلال بی‌طرفانه ضروری است، اما اگر درگیر تحلیل بیش از حد یک موقعیت شوید، این شکل از هوش می‌تواند شما را فلج کند.

تیپ 5

پنج‌ها از عدم آگاهی و از خودشان می‌ترسند و برای جبرانش تلاش می‌کنند.

تیپ 6

شش‌ها از جهان پیرامون و تهدیدهای بالقوه‌اش در هراس هستند و محتاط می‌شوند.

تیپ 7

هفت‌ها از ترس خود فرار می‌کنند و با پریدن از هیجانی به هیجان دیگر سعی در فراموشی دارند.

خصوصیات تیپ 5

کانون توجه: تیپ 5 باور دارد که دانش قدرت است پس تمرکز اصلی را روی کسب اطلاعات و دانش می‌گذارد. او دوست دارد ذات واقعی و چگونگی عملکرد همه چیز را دریابد. به گردآوری مطالب، پیرامون آنچه دوست می‌دارد پرداخته و از درگیر شدن با احساسات و هیجانات اجتناب می‌کند تا مهارت‌هایش را تقویت نماید.

الگوی فکر و احساس: به لحاظ هیجانی در پایین‌ترین سطح ممکن فقط به مسائل منطقی می‌پردازند. آنان در سر خود زندگی می‌کنند و کمتر با قلب (احساسات و عواطف) سروکار دارند. تقریبا هرگز هیجانات خود را در محافل عمومی نشان نمی‌دهند و از کمبود دانش و مهارت خود به شدت در هراس هستند.

الگوی رفتار و منش: در جمع، درون‌گرا و ساکت می‌شوند و زمانی که برای تنهایی نیاز دارند بسیار زیاد است. از تعامل با دیگران و بخصوص دادن اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده اند می‌ترسند. این عدم ارائه و روحیه‌ی گردآورانه، می‌‌تواند به دیگر بخش‌های زندگی آنان نیز سرایت کرده و تبدیل به افراد کالکتیو شوند

خصوصیات تیپ 6

کانون توجه: توجه اصلی تیپ 6 به چیزهایی معطوف می‌شود که ممکن است تهدید باشند، کارهایی که باید انجام شود و اقداماتی که باید صورت گیرد تا از این تهدید جلوگیری به عمل آید. او به این منظور استراتژی‌های مشخصی اتخاذ می‌کند و همیشه آماده و گوش‌به‌زنگ است تا جلوی تهدیدهای احتمالی را بگیرند.

الگوی فکر و احساس: شش‌ها یکی از سه روند کلی حمله، گریز یا انجماد را به عنوان نحوه‌ی مقابله با ترس انتخاب می‌کنند ولی در هر سه حالت فکری تحلیل محور و استراتژیک دارند. مدام در عدم قطعیت هستند و احساس ایمنی نمی‌کنند. به جز ترس تمایل دارند تا دسترسی کمتری با دیگر احساسات داشته باشند.

الگوی رفتار و منش: آن‌‌ها همیشه گوش‌به‌زنگ هستند و موضع‌گیری مشخصی نسبت به منابع قدرت دارند. (منبع قدرت در خانواده، مشاغل و غیره تعاریف متفاوتی پیدا می‌کند.) آن‌ها از همه چیز در هراس هستند اما اگر نقطه‌ی امنی در روابط یا دیگر موارد پیدا کنند به آن چسبیده و وفادار خواهند ماند. آنان در مواقع بحران عالی عمل می‌کنند.

خصوصیات تیپ 7

کانون توجه: تمرکز اصلی تیپ 7 به سمت هیجانات و تجربیات خوشایند است. او دوست دارد همیشه شاد باشد و خوش بگذراند. به شدت از احساسات منفی دوری می‌کند و شرایط ناخوشایند را ترک کرده یا آن را تلطیف می‌‌کند. از این که محدود به چیزی یا شرایطی شود بیزار است و گزینه‌های متنوعی را همیشه در سر دارد.

الگوی فکر و احساسآنان ذهن سریع و تلفیق‌کننده‌ای دارند که به وسیله‌ی آن برای مشترکات موجود بین موضوعات مختلف، حلقه‌های متصل کننده پیدا می‌کند. آنان به لحاظ هیجانی فقط به دنبال احساس خوشحالی و هیجانات سرورآمیز هستند و از این که نتوانند شاد باشند به شدت می‌ترسند.

الگوی رفتار و منش: هفت‌ها از محدودیت وحشت دارند. بنابر این نامشخص، بدون اولویت‌بندی، پر از گزینه‌های متنوع و همیشه در تلاش برای بودن در اوج لذت و سرخوشی هستند. برای این‌کار آنان خُلق بالای خود را حفظ می‌کنند و سعی دارند از بدترین شرایط هم خاطره‌ای به یاد ماندنی بسازند. آنان همسفران خوب و پایه‌ی عشق‌وحال هستند.

مطالعه‌ی مراکز سه‌گانه‌ی انیاگرام