معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

تیپ 5: پژوهشگر، کنجکاو

شخصی هوشمند، مرموز و منزوی، فکور، خلّاق و نوآور، مشاهده‌گر، متخصص

افراد تیپ پنج هر چیزی را قبل از عمل کردن به دقت بررسی می‌کنند و منابع اطلاعاتی زیادی جمع‌آوری می‌کنند. اغلب فکور هستند، به‌ روی تحقیق، دانش‌پژوهی و توسعه ایده‌ها متمرکز می‌شوند. آنان با پنداره‌ها و تفسیرهای خود مشغول می‌گردند چون ذهن قدرتمندی دارند. فکر می‌کنند دیگران احمق‌تر از آن هستند که مسائل را بفهمند. آنان هر قدر هم که بدانند همچنان فکر می‌کنند که به اندازه‌ی کافی دانایی ندارند.

پنج‌های رشد یافته هوشیار و کنجکاو هستند و هوش کاملاً جستجوگری دارند. عاشق یادگیری هستند و با کسب دانش به هیجان می‌آیند.

پنج‌های زوال یافته از مردم و دنیای واقعی کناره می‌گیرند. پوچگرایی در این لایه عمومیت دارد افکارشان توهم آمیز می‌شوند و در انتقال اطلاعات خساست به خرج می‌دهند.

نقاط قوت:

1. فهیم
2. متفکر
3. آرام در بحران

نقاط ضعف:

1. منزوی
2. خود دار
3. احتکارگری (خصوصا در دانش)

تمایلات:

1. کسب دانش
2. کسب مهارت
3. کسب شایستگی

ترس‌ها:

1. درمانده شدن
2. بی مهارت شدن
3. بدون مهارت ماندن

صفات عمومی تیپ 5:

1. خودمختار و خودکفا هستند.
2. تفکر را در اولویت قرار می‌دهند.
3. انجام دادن را به تعویق می‌اندازند.
4. از ارائه‌ی اطلاعات و دانش اجتناب می‌کنند.
5. به صورت مداوم احساس مزاحمت می‌کنند.
6. بی‌احساس و بدون هیجان به نظر می‌رسند.
7. احساس پوچی و نداشتن اطلاعات کافی دارند.

مشخصات بیشتر را اینجا گوش کنید

بال‌های تیپ پنج

افراد تیپ 5 با بال 6 ممکن است خیلی شکاک و محتاط باشند.

افراد تیپ 5 با بال 4 می‌توانند خیلی هیجانی و هنرمندان باشند.

در مسیر رشد و زوال شخصیت

نقطه‌ی امنیت تیپ پنج

وقتی که 5 ها به سمت 2 می‌روند توجه را از درون خود به دنیای بیرون سوق می‌دهند. آنها می‌فهمند که اگرچه همه چیز را نمی‌دانند ولی هنوز احتمالاً بیشتر از خیلی‌ها می‌دانند در نتیجه احساس توانایی و ایمنی بیشتری می‌کنند.

نقطه‌ی استرس تیپ پنج

زمانی که 5 ها به سمت 7 می‌روند گوشه‌گیر می‌شوند و از اجتماع کناره‌گیری می‌کنند تا متمرکز شوند، این مورد باعث می‌شود در تفکرات خود پراکنده و در اعمال خود تکانشی عمل‌کنند. آنها ممکن است ناگهان به لحاظ اجتماعی با دیگران ارتباط برقرار کنند.

سه مدل تیپ پنج

تیپ 5 بقای فردی

تیپ 5 بقای فردی (قلعه) دغدغه در مورد در معرض مداخله قرار گرفتن و گسترش بیش از حد از لحاظ فیزیکی و انرژی؛ همانطور که از منابع کمیاب خود در فضای خصوصی خود محافظت می‌کند در مشارکت خود با دیگران نیز گارد می‌گیرد.

تیپ 5 اجتماعی

تیپ 5 اجتماعی (توتم)  پیوندهای محکمی را با افراد و گروه‌هایی که ایده‌ها و علایق خود را به اشتراک دارند، پیدا می‌کند، توسعه می‌دهد و از آن‌ها محافظت می‌کند. اما وقتی مجبور  به زندگی با باورهایی که با  آن‌ها همسو نیست می‌شود، منفصل می‌گردد.

تیپ 5 جنسی

تیپ 5 جنسی (اعتماد) “ضد تیپ” به دنبال یک رابطه‌ی قوی و عمیق با یک فرد دیگر است که به او اطمینان دارد و به او اعتماد کرده و می‌تواند به هم اعتماد مقابل داشته باشند؛ خود، شخص مقابل و این روابط خاص را حفظ و حمایت می‌کند.

مطالعه‌ی تیپ‌های دیگر

کمال‌گرا

یاری‌رسان

موفقیت‌طلب

فردگرا

پژوهشگر

وفادار

مشتاق

چالشگر

صلح‌طلب

مطالعه‌ی مراکز سه‌گانه‌ی انیاگرام