تیپ 5 اجتماعی: توتم

در این 5، طمع با دانش مرتبط شده است. تشنگی برای داشتن اطلاعات متعدد. 5های اجتماعی در پژوهش برای معانی غایی مشغول می‌شوند تا از تجربه زندگی به عنوان چیزی بی‌معنی اجتناب کنند. آنان قهرمانانی برای زندگی کردن هستند و از سلسله مراتب اجتماعی بسیار آگاه. همانطور که از کلمه توتم پیداست، آنها می‌خواهند یکی از چهره‌های قطب توتم باشند. توتم نماد یا مظهری است که نماینده یک خانواده یاگروه اجتماعی است و این همان چیزی است که یک پنج اجتماعی در سایه آن زندگی می‌کند و همچنین می‌خواهد باشد.

او از کهن‌الگوهای اجتماعی بسیار آگاه است و می‌خواهد آن‌ها را تجسم بخشد و نمونه و منبعی از دانش شود. او ممکن است در یک زمینه‌ی تخصصی که در آن می‌خواهد جزئی از نسل بعدی باشد، تخصص پیدا کند و می‌خواهد در این زمینه دیده شود. شور طمع او به صورت چنگ زدن به هر چیزی که به نظرش جایگاه اجتماعی او را تقویت می‌کند، آشکار می‌شود.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 5

تیپ 5 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “طمع” است و نحوه‌ی مواجهه با این طمع، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 5 بقای فردی طمع خود را معطوف به مادیات و خصوصا پول می‌کند، او تبدیل به جمع کننده می‌شود. 5 جنسی، طمع را در غالب جستجو برای یافتن عشق ایده‌آل و معمولا رمانتیک به نمایش می‌گذارد و 5 اجتماعی، طمع خود را تبدیل به ولع دانش و مهارت می‌کند و هرچه بیشتر می‌داند حس نادانی بیشتری خواهد داشت.

تیپ 5 بقای فردی: پناهگاه

تیپ 5 جنسی: اعتماد (ضد تیپ)

تیپ 5 اجتماعی: توتم

روابط اجتماعی در تیپ 5

تمرکز اصلی این تیپ فرعی بر پرسش‌های بزرگ و درک کارکرد و کارایی جهان هستی است. او محققی واقعی به شمار می‎رود که منابع دانش خود را از محافل معتبر و کتب اساسی، به دست می‌آورد. او آرمان‌هایی عالی دارد و در زمینه‌ای که وارد می‌شود تا مرز خبرگی پیش می‌رود.

برای او اطلاعات سطحی و محدود راضی کننده نیست و باید به ریشه و اساس علوم مربوط به آن دسترسی پیدا کند. او به واقع آوانگارد است ولی می‌تواند برای افزایش دانش خود از دنیای واقعی دور شود. 5 اجتماعی کمتر تمایل دارد دانش خود را به اشتراک بگذارد و در این زمینه انحصارطلب است.‌