تیپ هفت انیاگرام: مشتاق، ماجراجو

معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

مشخصات تیپ 7:

شخصی خودانگیخته، زیاده طلب، اهل بریز و بپاش، تفنن طلب و شوخ‌طب

افراد تیپ هفت می‌خواهند ماجراجو و پرتجربه شوند و به صورت دائم به دنبال تنوعی از تجربه‌های جدید هستند. حریص، پیچیده و به دنبال شور و هیجان هستند. آن‌ها در راه‌اندازی پروژه‌ها خوب عمل می‌کنند اما در پیگیریشان مشکل دارند. اولویت‌بندی برایشان سخت است و کمتر تمرکز دارند. از احساسات رنج‌آور و فضاهای جدی فرار می‌کنند و می‌توانند زیاده خواه و ناشکیبا شوند. آنان برای دوری از مشکلات به سوی شادی و هیجان هستند.

هفت‌های رشد یافته هفت‌های رشد یافته پرنشاط و انگیزه بخش هستند آنها در مورد دنیا کنجکاو هستند و افراد چند استعدادی محسوب می‌شوند.

هفت‌های زوال یافته مثل کودکان از واقعیت‌ها فرار می‌کنند و در کنترل خود بی‌نهایت مشکل دارند. آنان پراکنده خیال و آشفته کار خواهند بود.

نقاط قوت:

1. پر انرژی
2. خوش‌بین
3. استقبال از تجربه‌های جدید

نقاط ضعف:

1. پراکندگی
2. بی‌حوصلگی
3. بی‌تعهد بودن

تمایلات:

1. رضایت
2. خرسندی
3. شادمانی مدام

ترس‌ها:

1. رنج بردن
2. درد کشیدن
3. محدود شدن

صفات عمومی تیپ 7:

1. تمرکز و دیسیپلین کافی را ندارند.
2. کانون توجه‌شان، خودشان هستند.
3. به خوردن و مزه‌ها اهمیت می‌دهند.
4. به دنبال لذت و تجربه‌های جدید هستند.
5. از متحمل شدن محدودیت ها فرار می‌کنند.
6. خوش‌بین اند و چهارچوب ذهنی مثبتی دارند.
7. خودشیفته و به فکر خود و نیازهایشان هستند.

 

مشخصات بیشتر را اینجا گوش کنید

بال‌های تیپ هفت

افراد تیپ 7 با بال 8 ممکن است خیلی قاطع و صریح باشند.

افراد تیپ 7 با بال 6 ممکن است خیلی هراسان و تامل کننده باشند.

در مسیر رشد و زوال شخصصیت

نقطه‌ی امنیت تیپ هفت

وقتی که 7 ها به سمت 5 می‌روند با تجربه‌های خود به صورت عمیق درگیر می‌شوندیاد می‌گیرند تمرکز داشته باشند دیگر نمی‌ترسند که از شادی محروم خواهند شد بلکه در جستجوی تجربه‌های مثبت برای خودشان هستند  آنها به ژرفای چیزها توجه می‌کنند.

نقطه‌ی استرس تیپ هفت

زمانی که 7 ها به سمت 1 می‌روند شروع می‌کنند رفتارهای متوسط تیپ یک را بروز می‌دهند در چنین مواقعی آنها منتقد و ناشکیبا، خشن و نامهربان می‌شوند و سعی می‌کنند یک نظم سخت و مستبدانه را تحمیل کنند.

سه مدل تیپ هفت

تیپ 7 بقای فردی

مطالب مربوط به تیپ 7 بقای فردی (نگه‌بان قلعه)
را اینجا گوش کنید

تیپ 7 اجتماعی

مطالب مربوط به تیپ 7 اجتماعی (قربانی) “ضد تیپ”
را اینجا گوش کنید

تیپ 7 جنسی

مطالب مربوط به تیپ 7 جنسی (پیشنهادپذیر)
را اینجا گوش کنید

مقالات مرتبط با تیپ هفت

مطالعه‌ی تیپ‌های دیگر

کمال‌گرا

یاری‌رسان

موفقیت‌طلب

فردگرا

پژوهشگر

وفادار

مشتاق

چالشگر

صلح‌طلب

مطالعه‌ی مراکز سه‌گانه‌ی انیاگرام