تیپ 7 بقای جنسی: پشنهاد پذیری

آن‌ها رویاپردازان آرمانگرایی هستند که برای زندگی در تخیلات خودشان هیجان دارند. 7های جنسی، به مسائل با خوشبینی (همانند کسی که عاشق است) نگاه می‌کنند. آن‌ها دنیا را از طریق عینکی با شیشه‌هایی به رنگ گل رز نگاه می‌کنند. پیشنهادپذیری تا حدودی به ساده لوح بودن و به راحتی هیپنوتیزم شدن آن‌ها اشاره می‌کند. آنان سبکبار و مشتاق هستند و روی فرصت‌های هیجان انگیز و تخیلات لذت بخش تمزکر می‌کنند.

7های جنسی تمایل دارند با هر ایده، برنامه یا افرادی که با آن‌ها در تماس باشند ادغام شوند بنابر این آنان به راحتی تحت تاثیر شریک زندگی خود یا کسی که جذب او می‌شوند قرار می‌گیرند. این رابطه به خوبی در آینده پیشبینی می‌شود، با احتمالات نا محدود درست در افق ظاهر می‌شود بنابر این آن‌ها به این معنا که به راحتی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و همچنین به این معنا که به راحتی با یک رابطه یا در مورد آن به سمت خیالات بی‌شمار سوق داده می‌شود، قابل تلقین هستند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 7

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “شکمبارگی” است و نحوه‌ی مواجهه با این شکمبارگی، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 7 بقای فردی شکمبارگی‌اش را از طریق ایجاد اتحادهای انسانی و دستیابی به گزینه‌های متعدد ارضا می‌کند، 7 جنسی شکمبارگی را از طریق نیاز برای تصور چیزی بالاتر از واقعیت معمولی ابراز می کنند و 7 اجتماعی به عنوان “ضد تیپ” از طریق تلاش‌های مسئولیت پذیرانه برای در خدمت دیگران بودن بر علیه شکمبارگی اقدام می کند.

تیپ 7 بقای فردی: نگهبان قلعه

تیپ 7 جنسی: پیشنهاد پذیری

تیپ 7 اجتماعی: قربانی (ضد تیپ)

رابطه یک‌به‌یک در تیپ 7

این تیپ فرعی 7 بسیار رویاپرداز و ایده‌آل گراست، عاشق وقایع هیجان‌انگیز و شرایط لذت‌بخش است. بسیار خوش‌بین است و حس تعلق به این جهان را دارد. از این که چیزی اختیاراتش را محدود کند می‌ترسد و شرایط کسل‌کننده را بر نمی‌تابد.

روتین را در هیچ چرایطی نمی پذیرد و تمام تلاش خود را برای شکستن فضاهای جدی، غمگین و تکراری به کار می‌بندد. او در روابط خود نیز به دنبال هیجان است و از رابطه‌هایی که روی دور تکرار بیفتند خسته می‌شود، بنابر این غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و نیاز دارد تا طرف مقابل هم مکررا مسائل و هیجانات جدیدی به رابطه اضافه کند.