تیپ 7 بقای فردی: نگهبان قلعه

این 7ها پراگماتیک هستند، به نفع شخصی علاقه‌مند می‌باشند و ایمنی را از طریق شبکه سازی و گوش به زنگ بودن نسبت به فرصت‌هایی که بقای آن‌ها را حمایت می‌کند پیدا می‌کنند. نام نگهبان قلعه به شیوه‌ی آن‌ها برای برقراری یک شبکه‌ی چریکی از افراد متحد به منظور برآورده کردن نیازهای خودشان اشاره دارد. آن‌ها بشاش، دلپذیر و عاشق لذت هستند و تمایل دارند هر چیزی را که می‌خواهند به دست آورند.

7های بقای فردی سعی می‌کنند که از طریق به هم پیوستن و مراقبت از دیگرانی که با آن‌ها وابستگی یا ارتباط دارند بقای خود را تضمین کنند. آن‌ها پدرسالار می‌شوند و از خانواده‌ی خود مراقبت می‌کنند، می‌توانند بزرگوار، حامی و پدرانه به نظر می‌رسند. شور شکمبارگی در اینجا به عنوان گرسنگی برای هر چیزی که به نظر می‌رسد نوید بقا را می‌دهد (اعم از: ایده‌ها، تئوری‌ها، حمایت‌های تغذیه‌ای، برنامه‌هایی برای ثروتمند شدن سریع و غیره) ظاهر می‌شود

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 7

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “شکمبارگی” است و نحوه‌ی مواجهه با این شکمبارگی، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 7 بقای فردی شکمبارگی‌اش را از طریق ایجاد اتحادهای انسانی و دستیابی به گزینه‌های متعدد ارضا می‌کند، 7 جنسی شکم بارگی را از طریق نیاز برای تصور چیزی بالاتر از واقعیت معمولی ابراز می کنند و 7 اجتماعی به عنوان “ضد تیپ” از طریق تلاش‌های مسئولیت پذیرانه برای در خدمت دیگران بودن بر علیه شکمبارگی اقدام می کند.

تیپ 7 بقای فردی: نگهبان قلعه

تیپ 7 جنسی: پیشنهاد پذیری

تیپ 7 اجتماعی: قربانی (ضد تیپ)

بقای فردی در تیپ 7

این تیپ 7 فرعی بسیار پر انرژی است و در شبکه‌سازی مهارت بسیاری دارد، توانایی گرد هم جمع کردن افراد گوناگون و راضی نگه داشتن آن‌ها از اینجا سرچشمه می‌گیرد. او برای همه بهترین شرایط و خوشحال‌ترین حالت را می‌خواهد.

او همیشه در جستجوی چیزها و موقعیت‌های خوشحال کننده است و از بودن در شرایط هیجان‌انگیز لذت می‌برد پس بسیار لذت جوست و منافع شخصی‌اش را بر هر چیز دیگری در اولویت می‌دهد. عاشق تفریح است و از این طریق حس امینت می‌کند.