معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

تیپ 6: وفادار، شکاک

شخصی فعال، متعهد، مضطرب، مشکوک به دیگران، نگهبان، عیب یاب، سنّت گرا و استوار

افراد تیپ شش زمان و انرژی خود را صرف چیزهایی می‌کنند که باور دارند قابل اعتماد هستند، همیشه دنبال تضمین می‌گردند، نگرانی در مورد آینده باعث می‌شود آنها دائماً گوش به زنگ باشند و مشکلات را پیش‌بینی کنند اما هنوز احساس می‌کنند به اندازه کافی ایمن نیستند. شکاک می‌شوند و چسبیده به باور یا ساختاری می‌شوند که از پیش کار می‌کند. آنان مردد و محتاط هستند و تمایل دارند نگرانی‌های درونی خود را آشکار کنند.

شش‌های رشد یافته  قادر هستند با دقت عیب یابی کنند. آنها سخت کوش و قابل اتکا می‌شوند. کمک می‌کنند روحیه مساوات‌گرایانه با دیگران ایجاد شود.

شش‌های زوال یافته  بی‌نهایت هراسناک اند، بدجوری در ارتباطات سخت می‌شوند. در مورد همه چیز افراطی هستند و در مورد مشکلات اغراق می‌کنند.

نقاط قوت:

1. وفاداری
2. شجاعت
3. خون‌گرمی

نقاط ضعف:

1. تردید
2. بدبینی
3. اضطراب

تمایلات:

1. حامی داشتن
2. راهنمایی شدن
3. حامی مظلوم شدن

ترس‌ها:

1. عدم امنیت
2. حامی نداشتن
3. راهنمایی نشدن

صفات عمومی تیپ 6:

1. در مورد همه چیز تردید دارند.
2. روحیه‌ی مبارز و ستیزه جو دارند.
3. از انطاف‌پذیری کافی برخوردار نیستند.
4. به صورت افراطی گوش‌به‌زنگ هستند.
5. ترس، هراس و اضطراب از آنان جدا نمی‌شود.
6. روابطشان مبتنی بر تملق و خودشیرینی است.
7. منبع قدرت هر جمع و سیستمی را به راحتی شناسایی می‌کنند.

مشخصات بیشتر را اینجا گوش کنید

بال‌های تیپ شش

افراد تیپ 6 با بال 7 ممکن است خیلی در جست‌وجوی شادی بوده و ریسک‌پذیری بالایی داشته باشند.

افراد تیپ 6 با بال 5 ممکن است به لحاظ درونی خیلی متمرکز و علاقه‌مند به جمع‌آوری اطلاعات باشند.

در مسیر رشد و زوال شخصیت

نقطه‌ی امنیت تیپ شش

وقتی که 6 ها به سمت 9 می‌روند قادرند تا آرامش داشته باشند و نسبت به محیط و دیگران آزاد و رها رفتار کنند به این معنی، حس زندگی در لحظه‌ی اکنون برای آن‌ها به وجود می‌آید و تمایلشان به افراط در اضطراب کم شده و به دیگران اعتماد می‌کنند.

نقطه‌ی استرس تیپ شش

زمانی که 6 ها به سمت 3 می‌روند در کار خود مخفی می‌شوند و ظاهر شجاعانه‌ای اتخاذ می‌کنند ترس از جدایی باعث می‌شود از ابتدا به دیگران نزدیک نشوند و از صمیمیت بترسند و رقابت‌های مخفیانه برای تامین امنیت خود را آغاز کنند.

سه مدل تیپ شش

تیپ 6 بقای فردی

تیپ 6 بقای فردی (مهر و محبت) نیاز قوی به احساس مصونیت از خطر که اغلب از خانواده، خانواده‌ی جانشین یا گروه‌های حمایتی برای تامین این امر استفاده می‌کند. از گرما و دوستانه بودن استفاده می‌کند و می‌تواند با بفای فردی 2 اشتباه گرفته شود.

تیپ 6 اجتماعی

تیپ 6 اجتماعی (وظیفه) تمرکز بر پیروی از قوانین، مقررات و روش‌های تجویز شده برای رفتار در محیط‌ها با گروه‌های اجتماعی به عنوان راهی برای قابل‌قبول نگه داشتن رفتارش و عدم توبیخ یا تنبیه توسط مراجع قدرت را پیشه می‌کند.

تیپ 6 جنسی

تیپ 6 جنسی (اعتماد) “ضد تیپ” اضطراب و آسیب‌پذیری‌های خوئد را با فشار بر ترس خود انکار می‌کند. گستاخ، با اعتماد به نفس، کاریزماتیک و فردی خشنیا بی‌باک به نظر می‌رسد. می تنواند با تیپ 8 انیاگرام نیز اشتباه گرفته شود.

مطالعه‌ی تیپ‌های دیگر

کمال‌گرا

یاری‌رسان

موفقیت‌طلب

فردگرا

پژوهشگر

وفادار

مشتاق

چالشگر

صلح‌طلب

مطالعه‌ی مراکز سه‌گانه‌ی انیاگرام