تیپ 6 بقای فردی: قدرت/زیبایی (ضد تیپ)

این 6ها بیشتر از دیگران به خود اعتماد دارند، دارای یک برنامه‌ریزی درونی هستند که می گوید: وقتی می‌ترسید، بهترین دفاع، یک حمله‌ی خوب است. آن‌ها به عنوان راهی برای دور نگه داشتن دشمن احتمالی، موضعی قدرتمندانه می‌گیرند. اضطراب آنان با آمادگی در برابر حمله تسکین پیدا می‌کند و  و به عوض فرار به عقب، به جلو یورش می‌برند. نه زیاد خجول هستند و نه زیاد گستاخ بلکه خشک و جزم، وسواسی و سرد هستند.

شش‌های جنسی در مورد جذابیت جنسی و مطلوبیت خود، نوعی نگرش اساسی مبتنی بر خودتردیدی دارند. آن‌ها در اصل می‌ترسند که مورد محبت قرار نگیرند و اینجاست که شور ترس‌شان، خود را قویا نشان می‌دهد، آن‌ها از برقرای ارتباط صمیمانه با دیگری می‌ترسند و ترس خود را پس بزرگ‌نمایی در قدرت خود (در مردان) یا زیبایی خود (در زنان) پنهان کنند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 6

تیپ 6 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “ترس” است و نحوه‌ی مواجهه با این ترس، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 6 بقای فردی ترس خود را از طریق حمایتی که از طریق روابط نزدیک‌ترش به دست می‌آورد دریافت خواهد کرد مرتفع می‌سازد، 6 جنسی به عنوان “ضد تیپ” با غلبه بر ترس، جسارت و شجاعت را پیشه می‌گیرد و 6 اجتماعی، ترس خود را از طریق وصل شدن به سیستم، قانون یا مجموعه‌ای که حامی او باشد، التیام می‌بخشد. 

تیپ 6 بقای فردی: گرما

تیپ 6 جنسی: قدرت/زیبایی (ضد تیپ)

تیپ 6 اجتماعی: وظیفه

رابطه یک‌به‌یک در تیپ 6

به عنوان “ضد تیپ” او سعی دارد به ترس خود غلبه کند، جسور می‌شود و قاطعانه رفتار می‌کند، حالت دفاعی را به حالت حجومی بدل کرده و می‌تواند هویت و رفتار ترسناکی را برای خود اتخاذ کند. در اینجا ممکن است با تیپ 8 اشتباه گرفته شود.

او بهترین دفاع را حمله می‌داند و با دویدن به دل هر ترسی که دارد، با آن به روش غرقه‌سازی مقابله می‌کند. سرکش می‌شود و دوست دارد شجاع به نظر برسد. نیاز او به داشتن قدرت و عدم آسیب‌پذیری بسیار بالاست و امنیتش را به این طریق برقرار می‌سازد.