تیپ 6 بقای فردی: گرما

6های بقای فردی، سعی می‌کنند مهربان، دوستانه و قابل اعتماد باشند، به همین دلیل نام مهربانی یا گرما را به خود اختصاص می‌دهند. در میان تیپ‌های فرعی 6 این تیپ، فوبیک‌ترین است و در ابراز خشم مشکل دارد و همیشه احساس عدم اطمینان می‌کند. برای آن‌ها ترس به عنوان نا‌امنی ظاهر می‌شود پس از روابط به عنوان راهی برای احساس ایمنی بیشتر استفاده می‌کنند.

آ‌نها گرم، دوستانه و خوش برخورد هستند و به عنوان راهی برای تضمین بقای خود، خود را برای دیگران دوست داشتنی می‌کنند. اصطلاح “ایجازو” برای این تیپ فرعی محبت است که نشان می‌دهد این چیزی است که آنان، کلید بقای فردی خود می‌دانند. با درک دیگران به عنوان تهدیدی برای بقای خود، 6های بقای فردی از نبوغ خود برای دوستی و هم‌سویی با دیگران استفاده می‌کنند تا احتمال مخالفت دیگران علیه خود را خنثی کنند. شور ترس در اینجا در خوف در مورد محافظت از خود ظاهر می‌شود.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 6

تیپ 6 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “ترس” است و نحوه‌ی مواجهه با این ترس، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 6 بقای فردی ترس خود را از طریق حمایتی که از طریق روابط نزدیک‌ترش به دست می‌آورد دریافت خواهد کرد مرتفع می‌سازد، 6 جنسی به عنوان “ضد تیپ” با غلبه بر ترس، جسارت و شجاعت را پیشه می‌گیرد و 6 اجتماعی، ترس خود را از طریق وصل شدن به سیستم، قانون یا مجموعه‌ای که حامی او باشد، التیام می‌بخشد. 

تیپ 6 بقای فردی: گرما

تیپ 6 جنسی: قدرت/زیبایی (ضد تیپ)

تیپ 6 اجتماعی: وظیفه

بقای فردی در تیپ 6

این تیپ فرعی، بسیار هراسان از به خطر افتادن امنیتش است و همیشه سعی می‌کند تمهیداتی بیندیشد که مانع هرگونه آسیب رسیدن به دارایی، جسم و روانش شود. او در عملکرد شخصی خود نیز بسیار محتاط است و همیشه تمامی جوانب احتمالی منفی اقدامات و تصمیمات خود را به دقت بررسی می‌کند.

به همین دلایل، تیپ فرعی بقای فردی 6 برای داشتن احساس امنیت شخصی، با دیگران، به صورت فردی یا جمعی، اتحادهای قوی برقرار می‌کند و در روابط صمیمی‌اش بسیار گرم و سرویس دهنده می‌شود. او ترجیح می‌دهد منفعل باقی بماند تا این که اقدام اشتباهی انجام دهد.