تیپ 5 بقای فردی: پناهگاه

5ها به محسور بودن در پناهگاه، جایی که احساس کند از مزاحمت در امان است و به مرزبندی‌های خودش کنترل دارد، نیاز دارند. 5 بقای فردی علاقه دارد بتواند در پشت دیوارها مخفی شود و بدانند که در داخل آن دیوارها چیزهایی را که نیاز دارد را خواهند داشت. آن‌ها در بین سه 5، کمترین بیانگری را دارند و سعی می‌کنند نیازهای خودشان را محدود کنند و آن را به این خاطر انجام می‌دهند که بتوانند از وابستگی به دیگران تا جای امکان بکاهند.

از واژه پناهگاه برای نامیدن 5 بقای فردی استفاده می‌کنند. پنج‌های بقای فردی می‌خواهند با یافتن مکانی امن که بتوانند در آن عقب نشینی کنند و در آن خود را از جهان جدا کنند، بقای خود را تضمین کنند. بنابراین آن‌ها به ایجاد پناهگاه شخصی و گوش به زنگ بودن در مورد آن مشغول هستند. آنها از فضا و حریم خصوصی خود محافظت می‌کنند و از دیگران و دنیا به عنوان راهی برای مراقبت از خود عقب‌نشینی می‌کنند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 5

تیپ 5 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “طمع” است و نحوه‌ی مواجهه با این طمع، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 5 بقای فردی طمع خود را معطوف به مادیات و خصوصا پول می‌کند، او تبدیل به جمع کننده می‌شود. 5 جنسی، طمع را در غالب جستجو برای یافتن عشق ایده‌آل و معمولا رمانتیک به نمایش می‌گذارد و 5 اجتماعی، طمع خود را تبدیل به ولع دانش و مهارت می‌کند و هرچه بیشتر می‌داند حس نادانی بیشتری خواهد داشت.

تیپ 5 بقای فردی: پناهگاه

تیپ 5 جنسی: اعتماد (ضد تیپ)

تیپ 5 اجتماعی: توتم

بقای فردی در تیپ 5

برای این تیپ به فضای شخصی و حریم خصوصی، بسیار ارزشمند است. او با محدودیت‌های مشخص و مرزهای فیزیکی واضحی که تعیین کرده، به شدت از حریم خود دفاع می‌کند. دوستان صممیمی او به شدت اندک هستند و افراد کمی می‌توانند با او ارتباط موثر بگیرند.

او ترجیح می‌دهد در فضاهای جمعی مداخله نکند و بخش بزرگی از زندگی خود را با دنیای خصوص‌اش تنها باشد. می‌تواند بیش از حد درونگرا شود و نظرات و دانش و مهارت های خود را آشکار نکند. او مانند یک کلکسیونر، دانش و مهارت‌های خود را گرد خود جمع می‌کند.