معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

راه‌های رشد تیپ 5

تیپ  فکور، عقلانی و تحلیل گر

 به خاطر داشته باشید که افراد تیپ 5 سعی می‌کنند با تمرکز به جنبه‌هایی از زندگی که فکر می‌کنند در آن موارد می‌توانند قوی باشند، از ترس خود از پایمال شدن و ناتوان بودن  فرار کنند. آن‌ها خودشان را با هوش و پرمغز می‌بینند، در صورتی که ممکن است دیگران آن‌ها را خیلی سخت ارتباط و بی‌نهایت منزوی ببینند.

افراد با تیپ شخصیتی 5 می‌توانند با تایید و رها کردن ترس خود از ناتوان بودن و پایمال شدن از سوی دنیای بیرون، از دام خودشان  فرار کنند. با آزاد شدن از وابستگی‌های ذهنی دو آتشه، 5 ها کشف می‌کنند که در لحظه‌ی حال، آن‌ها می‌توانند واقعا در امنیت بوده و با دنیای پیرامون راحت باشند. آن‌ها شروع می‌کنند در عوض چیزهایی که آن‌ها را تهدید می‌کنند، به چیزهایی متمرکز شوند که آن‌ها را حمایت می‌کنند. وقتی 5 ها لاک خود را ترک می‌کنند، می فهمند که نه‌تنها برای آن‌ها در دنیای پیرامون جایی وجود دارد بلکه آن‌ها لایق لذت بردن از زندگی و مهارت پیدا کردن در آن نیز هستند.

رشد شخصیت چیست؟

رشد برای هر تیپ شخصیتی به معنی دید 360 درجه و اضافه کردن وسعت دید دیگر تیپ‌های شخصیتی به دریچه‌ی محدود خود می‌باشد. به این معنی که اگر فقط از زاویه تیپ شخصیتی خود به جهان و اتفاقات درونش نگاه کنیم، فقط 40 درجه از آن را خواهیم دید اما اگر نوع دید و نظرگاه 8 تیپ دیگر را نیز به خود اضافه کنیم و بتوانیم  نوع نگاه آنان را درک و تجربه کنیم، می‌توانیم دیدی کامل و واضح داشته باشیم.

تصدیق‌ها:

1. تایید می‌کنم   قدرت و اعجاز جسم خودم را
2. تایید می‌کنم  ارزش نوآوری و حس شوخ‌طبعی خودم را
3. تایید می‌کنم که من قوب می‌کنم نامعلومی و مبهم بودن را
4. تایید می‌کنم که من با مهربان بودن نسبت دیگران، آرامش پیدا می‌کنم
5. تایید می‌کنم  که من دیگران را از صمیم قلب حمایت می‌کنم.

تکذیب‌ها:

1. رها می‌کنم تمام باورهای ترسناک بودن دنیای پیرامون خود را 
2. رها می‌کنم تمام احساس‌های خود را از ناتوان بودن و ناامید بودن را
3. رها می‌کنم عیب‌جویی کردن و محقر دیدن کارهای دیگران را
4. رها می‌کنم مرموز بودن و پنهان شدن از دیگران را
5. رها می‌کنم به تعویق انداختن نیازهای عاطفی خودم را

آنچه تیپ 5 از بال 6 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…

آنچه تیپ 5 از بال 4 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…