تیپ 2 جنسی: اغواگری/پرخاشگری

این تیپ فرعی دو از روش‌های اغواگری کلاسیک برای جذب شریکی استفاده می‌کند که تمام نیازهای آن‌ها را برآورده می‌کند. نام پرخاشگر/اغواگر نشان می‌دهد که او جذاب است، اما می‌خواهد مقداری نیز قدرت داشته باشد. از نظر انرژی مانند یک نیروی طبیعت، این فردی است که مقاومت ناپذیر می‌شود. شورهای هیجانی بزرگ و احساسات مثبت را به عنوان راهی برای رفع نیازهای زندگی القا می‌کنند.

دوهای جنسی بسته به جنسیت، شریک زندگی خود را به انجام کاری که می‌خواهند انجام دهند یا اغوا می‌کنند یا تحت فشار قرار می‌دهند. دوهای مونث به میل برای خواسته شدن وسواس دارند و مردهای دو وسواس زیادی برای غلبه بر همه‌ی مواقع برای اتحاد دارند. در هر دو مورد، آنها سعی می‌کنند ارزش شخصی را از طریق عشق بیابند. شور غرور اینجا در حساسیت شدید در مورد خواسته یا ناخواسته بودن و گاهی اوقات به عنوان غرور در تعداد فتوحات جنسی که فرد انجام داده است ظاهر می‌شود

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 2

تیپ 2 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “غرور” است و نحوه‌ی مواجهه با این غرور، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. دیدن غرور 2 بقای فردی به عنوان “ضد تیپ” چندان آسان نیست اما دو جنسی غرور خود را در انتظاری که به واسطه‌ی خدماتش دارد بروز می‌دهد و غرور 2 اجتماعی، در رضایت از تسخیر و کنترلگری نمود پیدا می‌کند.

تیپ 2 بقای فردی: امتیاز (ضد تیپ)

تیپ 2 جنسی: اغواگری/پرخاشگری

تیپ 2 اجتماعی: جاه‌طلبی

رابطه‌ی یک‌به‌یک در تیپ 2

این تیپ فرعی توانایی بالایی در اغواگری و جذب افراد برای ایجاد یک رابطه‌ی قوی و صمیمی دارد. تمرکز اصلی او روی ارتباطات نزدیک است. او نیازهای خود را واضح‌تر بیان می‌کند و توجه شخصی را از پارتنر خود می‌طلبد.

اراده‌ی قوی دارد، بسیار منعطف و پرحرارت است. اصطلاحا یک قلب وحشی دارد که می‌تواند سبب شود با تیپ 4 اشتباه گرفته شود. محدودیت‌ها را به راحتی نمی‌پذیرد و پاسخ “نه” را به خواسته‌های خود بر نمی‌تابد.