تیپ 2 اجتماعی: جاه‌طلب

دو اجتماعی اغواگر محیط‌ها و گروه‌ها است. این تیپ دو بالغ‌تر است و غرور در او آشکارا دیده می‌شود. تصویری از تاثیرگذار بودن و شخصیت فوق‌العاده‌ای را که شایسته تحسین است پرورش می‌دهد. نام جاه‌طلب نشان دهنده تمایل این شخص به «در اوج» بودن و دریافت مزایا و منافع است. او می‌بخشد تا بیشتر بگیرد و همیشه هنگام ابراز سخاوت، دارای زاویه استراتژیک است.

دوهای اجتماعی کوهنوردان اجتماعی هستند که نسبت به سلسله مراتب اجتماعی بسیار آگاه بوده و می‌خواهند پذیرفته شوند و با افرادی که در بالا هستند به عنوان راهی برای حل حس عدم تعلق هم‌تراز شوند. این کار به آنها حس جایگاه اجتماعی می‌دهد. وقتی به موقعیت و مقامی که در پی آن هستند، دست یافتند، شور غرور به عنوان خود اعتباردهی و حس ارزشمند بودن ظاهر می‌شود. همچنین در امتناع آن‌ها از دیده شدن به عنوان بی‌اهمیت یا معمولی، به جای خاص و درخشان در هر گروهی که عضوی از آن هستند یا می‌خواهند با آن ارتباط برقرار کنند،آشکار می‌شود.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 2

تیپ 2 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “غرور” است و نحوه‌ی مواجهه با این خشم، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. دیدن غرور 2 بقای فردی به عنوان “ضد تیپ” چندان آسان نیست اما دو جنسی غرور خود را در انتظاری که به واسطه‌ی خدماتش دارد بروز می‌دهد و غرور 2 اجتماعی، در رضایت از تسخیر و کنترلگری نمود پیدا می‌کند.

تیپ 2 بقای فردی: امتیاز (ضد تیپ)

تیپ 2 جنسی: اغواگری/پرخاشگری

تیپ 2 اجتماعی: جاه‌طلبی

روابط اجتماعی در تیپ 2

این تیپ فرعی دو، از توان متقاعد سازی دیگران برای جدب و درگیر کردن گروه‌ها، جوامع و سیستم های گسترده‌تر استفاده می‌کند. اون مانند یک تیپ 8 می‌تواند نقش رهبری و هدایت افراد را به عهده بگیرد و از بودن در مرکز توجهات لذت ببرند.

تیپ دو جنسی (یک‌به‌یک) به شکل شایسته‌ای با دیگران ارتباط می‌گیرد و نسبت به دیگر تیپ‌های فرعی دو، کمتر حالات کودکانه (خصوصا در مورد محروم کردن خود از دیگران) دارد. او تایید و تحسین دیگران را به واسطه‌ی قرارگرفتن در مناسب بالا به دست می‌آورد.