معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

راه‌های رشد تیپ 2

تیپ یاریگر، سرپرستی کننده و پرورش دهنده

 به خاطر داشته باشید که افراد تیپ 2 سعی می‌کنند با انجام دائمی کارها برای دیگران، به ترس عدم دوست داشته شدن از طرف دیگران غلبه کنند. آن‌ها خودشان را با ملاحضه، خوش‌نیت و با گذشت می‌بینند، اگرچه دیگران ممکن است بعضی مواقع آن‌ها را فضول و خودفریب ببینند.

تیپ 2 ها می‌توانند از این دام خود، با اقرار و اظهار انگیزه‌ها و احساسات منفی خود نسبت به دیگران، فرار کنند. آن‌ها هرقدر نسبت به خودشان صادق باشند به لحاظ عاطفی و احساسی، بیشتر متعادل می‌شوند. با تشخیص و قبول تمام جنبه های وجودی خود، حتی بخش های منفی خود، تیپ 2 ها تناقضاتی را که باعث عدم نزدیکی آن‌ها به دیگران شده، حل می‌کنند. در این صورت، آنان همان دوست اصیل و سرپرستی می‌شوند که علاقه داشتند باشند و خوبی آن‌ها آنقدر واقعی و عاری از خودپرستی می‌شود که نمی‌توانند دیگرانی را که عمیقا دوست داشتند جذب کنند.

رشد شخصیت چیست؟

رشد برای هر تیپ شخصیتی به معنی دید 360 درجه و اضافه کردن وسعت دید دیگر تیپ‌های شخصیتی به دریچه‌ی محدود خود می‌باشد. به این معنی که اگر فقط از زاویه تیپ شخصیتی خود به جهان و اتفاقات درونش نگاه کنیم، فقط 40 درجه از آن را خواهیم دید اما اگر نوع نگاه و نظرگاه 8 تیپ دیگر را نیز به خود اضافه کنیم و بتوانیم  دید آنان را درک و تجربه کنیم، می‌توانیم دیدی کامل و واضح داشته باشیم.

تصدیق‌ها:

1. تایید می‌کنم  که من درباره‌ی انگیزه‌های خودم روشن و آگاه هستم
2. تایید می‌کنم که من برای آنچه که هستم، دوست داشتنی هستم
3. تایید می‌کنم شادی من به خشنودی دیگران وابسطه نیست
4. تایید می‌کنم که من می‌توانم اجازه‌ی رفتن به عزیزانم را بدهم
5. تایید می‌کنم  که من مسئول رشد و توسعه‌ی خودم هستم.

تکذیب‌ها:

1. رها می‌کنم تمام احساسات خشم و رنجش نسبت به دیگران را
2. رها می‌کنم ترس از این که من ناخواسته ام و دوست داشتنی نیستم
3. رها می‌کنم انتظار از دیگران برای برگرداندن کمک من به روشی که من می‌خواهم
4. رها می‌کنم جلب توجه به آنچه من برای دیگران انجام داده ام
5. رها می‌کنم احساس مالکیت نسبت به عزیزانم را

آنچه تیپ 2 از بال 3 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…

آنچه تیپ 2 از بال 1 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…