معرفی بیشتر را اینجا گوش کنید.

راه‌های رشد تیپ 9

تیپ 9 صلح طلب، آسان گیر و خونسرد

 به خاطر داشته باشید که تیپ 9 ها از ترس جدا ماندن خود، فرار می‌کنند و محیطی خلق می‌کنند که آن‌ها را پشتیبانی کند. آن‌ها خودشان را انسان‌هایی آسان‌گیر و قانع، ساده و غیرپیچیده حساب می‌کند. در صورتی که دیگران ممکن است این احساس را داشته باشیند که آن‌ها، تن‌آسا و مسامحه کار هستن.

تیپ 9 ها می‌توانند از دام مخصوص تیپ خود فرار کنند و با اقرار و رها کردن از ایده‌آل‌سازی فرضی دنیای خود و دیگران دست بردارند. وقتی تیپ 9 ها چنین کنند می‌بینند که خواسته‌هایشان خیلی معقول‌تر و عینی‌تر می‌شود و می‌فهمند که اصولا زندگی دیگران، خیلی مهم‌تر از زندگی خود آن‌ها نیست. این کار، تیپ 9 ها را آزاد و رها می‌کند که ارزش خود را درک کنند و به آن‌ها انرژی می‌بخشد که با زندگی، فعالانه برخورد کنند. با سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه‌ی خودو  مشارکت کامل در دنیای خود، تیپ 9 ها رضایتی را که همیشه می‌خواستند داشته باشند، پیدا می‌کنند.

رشد شخصیت چیست؟

رشد برای هر تیپ شخصیتی به معنی دید 360 درجه و اضافه کردن وسعت دید دیگر تیپ‌های شخصیتی به دریچه‌ی محدود خود می‌باشد. به این معنی که اگر فقط از زاویه تیپ شخصیتی خود به جهان و اتفاقات درونش نگاه کنیم، فقط 40 درجه از آن را خواهیم دید اما اگر نوع دید و نظرگاه 8 تیپ دیگر را نیز به خود اضافه کنیم و بتوانیم  نوع نگاه آنان را درک و تجربه کنیم، می‌توانیم دیدی کامل و واضح داشته باشیم.

تصدیق‌ها:

1. تایید می‌کنم  که من با اعتماد، قدرتمند و مستقل هستم
2. تایید می‌کنم که من  به خودم و توانایی‌هایم افتخار می‌کنم
3. تایید می‌کنم که من بدون ترس در مورد توانایی‌های خودم می‌اندیشم
4. تایید می‌کنم که در مورد آینده‌ی خود، علاقه‌مند و پرهیجان هستم
5. تایید می‌کنم  که من در دنیای وجودم، قوی و تن‌درست هستم

تکذیب‌ها:

1. رها می‌کنم عدم مشارکت فعال در زندگی خودم را
2. رها می‌کنم اجتناب کردن از این که خشم خودم را ببینم
3. رها می‌کنم وابسته بودن و ترس از این را که روی پای خودم بایستم
4. رها می‌کنم نادیده گرفتن خود و نیازهای بر حق خویش را
5. رها می‌کنم همراهی کردن دیگران به منظور حفظ آرامش را

آنچه تیپ 9 از بال 1 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…

آنچه تیپ 9 از بال 1 خود، برای رشد می‌تواند دریافت کند این است که…