توضیحات

هوش هیجانی (EQ) به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت رهبری در سراسر جهان است و تسلط بر خود (Self-Mastery) بخش کلیدی هوش هیجانی به شمار می‌رود.
دکتر جینجر لپید بوقدا (Ginger Lapid Bogda ph.D)

“تسلط بر خود” به توانایی شما در درک، پذیرش و تغییر و تحول افکار، احساسات و رفتارتان اشاره دارد. با درک کامل این که هر روز چالش‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت که در واقع فرصت‌هایی برای خودسازی (توسعه‌ی خود) هستند. تسلط بر خود به معنای کنترل خود نیست؛ تسلط بر خود، تبدیل شدن به یک متخصص در مورد خود از طریق تعهد به خودتاملی صادقانه، بررسی، تعمق و تجزیه‌و‌تحلیل صادقانه‌ی افکار، احساسات و اعمال خود، و روند مداوم یادگیری و رشد مطابق تجربیات شماست.

داشتن توانایی تلاش برای تسلط بر خود به این معنی است که شما در شش شایستگی زیر مهارت دارید:

1- نشان دادن سطح عمیقی از خودآگاهی
2- پاسخ دادن به فیدبک (بازخورد) به روش‌هایی معنادار
3- خودمسئولیت‌پذیر و خودانگیزه بودن
4- نشان دادن خودمدیریتی و بلوغ هیجانی
5- داشتن یکپارچگی که با چشم‌انداز شخصی شما هم‌سو باشد
6- متعهد بودن به یکپارچگی شخصیت از طریق یادگیری مادام‌العمر

رایگان بخوانید:

30 سی صفحه اول کتاب را اینجا بخوانید (بدون مقدمه و پیشگفتار)

با کلیک بر روی دکمه‌ی بالا دانلود کنید

معرفی کتاب را اینجا بشنوید:

کتاب انیاگرام در کسب و کار (Bringing out the best of yourself at work) کتابی به قلم “دکتر جیجر لپید – بوقدا” و ترجمه‌ی “جعفر واعظی” با رویکرد خانا و حکایت محور، شمار را کمک خواهد کرد تا اطلاعات رائه شده را درونی سازی کنید و بتوانید به صورت آسان تر یاد بگیرید که چگونه موارد زیر را انجام دهید: