اُسکار_ایچازو

تاریخچه انیاگرام
انیاگرام مجموعه‌ای از 9 تیپ شخصیتی به هم پیوسته و به هم وابسته است که توصیف کاملی از مجموعه اخلاق‌ها، افکارها و رفتارهای همه‌ی انسان‌ها را در خود جای می‌دهد. این مکتب شخصیت‌شناسی ریشه‌های فکری، فلسفی، روانشناختی و حکیمانه دارد. منشا اصلی و تاریخ تولد انیاگرام همچنان مانند یک راز باقی مانده اما به نظر می‌رسد بیش از چهار هزار سال قبل در بین‌النهرین توسط انجمنی از انسان‌های خردمند کشف و بسط داده شده و نسل به نسل، فرقه به فرقه و اندیشه به اندیشه منتقل گشته تا امروز که به ما رسیده است. کشف مجدد اِنیاگرام در قرن اخیر، از طریق کارهای سه فرد کلیدی و مهم اتفاق افتاده است: جورج ایوانویچ گورجیف، اُسکار ایچازو، و کلادیو نارانهو که در این مطلب به بررسی و شرح این سری اقدامات می‌پردازیم.