سوء_تفاهم

سوء تفاهم بین تیپ ۲ و تیپ ۹
مقدار زیادی شباهت مابین این تیپ ها وجود دارد. هر دو اهل ارتباطات بین فردی هستند، هر دو علاقه دارند نیازهای دیگران را قبل از نیازهای خود برآورده کنند، هر دو به خدمتگزاری به دیگران باور دارند، هر دو مسائل را مثبت می بینند، و موارد دیگر. با وجود این، تفاوت های قابل ملاحظه ای […]