1

لایه‌های رشد و توسعه تیپ یک انیاگرام
  تیپ یک شخص پایبند به اصول، هدفمند، خودکنترل، و کمال گرا   سالم. یک های سالم وظیفه شناس هستند و برای خود اصول شخصی محکمی دارند: آن ها یک حس عمیقی از درست و غلط دارند، همچنین دارای کدهای شخصی برای ارزش های اخلاقی هستند. آن ها تمایل دارند منطقی، مستدل، منضبط، و مناسب […]
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ یک انیاگرام
تیپ یک‌ های منظم و ارزشمند، در حرکت به سمت تیپ چهار به صورت ناگهانی دمدمی و غیرمنطقی می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ یک انیاگرام
تیپ یک های خشمگین و منتقد در مسیر یکپارچگی و رشد خود، شبیه تیپ هفت های سالم خودانگیخته‌تر و شادمان‌تر می‌شوند.
سوء تفاهم بین تیپ ۱ و تیپ ۳
یک های متوسّط و سه های متوسّط بعضی مواقع اشتباه گرفته می شوند، چون هر دو تیپ، کارآمد و خیلی سازمان یافته هستند. اگر فقط یک رفتار خاص مورد توجه قرار بگیرد (به عنوان مثال: مدیریّت یک کار و کسب، برگزاری یک جلسه، برنامه ریزی یک مسافرت)، توانایی های سازماندهی آن ها به هم شبیه […]