سنجه‌ها

ابزار اندازه‌گیری سازه‌های مشاهده نشده (متغییرهای مکنون). معمولا مجموعه‌ای از وظایف یا مسایل است که از مشارکت کننده خواسته می‌شود تا آن ها را پاسخ بگوید.

آزمون جامع انیاگرام (ریسو هادسون)
برای خرید و دسترسی کلیک کنید: خرید آزمون جامع انیاگرام 20,000 تومان افزودن به سبد خرید