مسیر یکپارچگی و رشد تیپ پنج انیاگرام

تیپ پنج های طمع‌کار و بی‌تفاوت، شبیه تیپ هشت‌های سالم با اعتماد به نفس و قاطع می‌شوند.

مسیر یکپارچگی (رشد و امنیّت)

 

وقتی که تیپ پنج های سالم به سمت تیپ هشت می‌روند، آن ها در جسم خود مقیم می شوند، و قدرت انرژی غریزی خود را احساس می‌کنند. بنابراین آن ها توانایی این را پیدا می‌کنند که مطابق درک مهارت خود عمل بکنند؛ عملگرا بودن، به دانش آن ها یک هم افزایی قدرتمندی می‌دهد که می‌توانند دیگران را با اعتماد به نفس راهبری کنند. (آن‌ها همچنین می‌فهمند که اگرچه همه چیز را نمی‌دانند، ولی هنوز احتمالاً بیشتر از خیلی ها می‌دانند.)

 

تیپ پنج ها دیگر احساس جدایی از دنیا نمی‌کنند؛ بلکه آن ها ژرفای ارتباط خود با همه چیز و توانایی اشتغال کامل در زندگی و مردم را تجربه می‌کنند. در نتیجه، آن ها احساس توانایی و ایمنی بیشتر می‌کنند در مقایسه با زمانی که سعی می‌کردند واقعیّت را مشاهده کنند در عین حالی که سعی می‌کردند از آن جدا بمانند. این موضوع آن ها را قادر می سازد که خردِ خود را دلسوزانه به نفع دنیا مورد استفاده قرار دهند.

 

نقطه امنیّت

پنج های متوسّط می توانند رفتارهای متوسّط تیپ هشت را بروز دهند، امّا معمولاً با دوستان صمیمی و مورد اعتماد. آن‌ها می‌توانند به صورت افراطی مهاجم و مبارز شوند، مرزبندی های دیگران را تهدید کنند و از مرزبندی های خود محافظت کنند. عدم توافق یا ترس از کنترل توسط دیگران می‌تواند موجب شود که پنج ها خُلق و خوی خود را از دست بدهند. در چنین زمان‌هایی محدوده‌ی خشم پنهان و احساسات مردود کننده و ناتوانی پنج‌ها آشکار می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *