لایه‌های رشد و توسعه تیپ شش انیاگرام

تیپ شخصیّتی شش: وفادار

شخص فعّال، متعهد، مضطرب، مشکوک به دیگران

 

سالم. شش های سالم قادر هستند عکس العمل های هیجانی قوی از دیگران دریافت بکنند: آن ها فعّال، دوستانه، بذله گو، و لطف کننده هستند. دیگران نسبت به آن ها احساس گرمی و محبّت دارند و می خواهند آن ها را حمایت کنند. اگرچه اعتماد مهم است، امّا به صورت کورکورانه داده نمی شود. آن ها خودشان کاملاً قابل اطمینان و اعتماد هستند، و می خواهند مطمئن باشند که تعهدات خود را به صورت کامل انجام می دهند. مورد سئوال قرار دادن افراد و محیط، قسمتی از چشم انداز حتی شش های سالمِ گوش به زنگ و حسّاس است، همچنان که دوراندیش، پیش بینی کننده، و عیب یابی با دقت هستند. آن ها سخت کوش، صرفه جو و دارای عقل معاش، قابل اتکاء، و همکاری کننده هستند، و کمک می کنند روحیه ی مساوات گرایانه با دیگران ایجاد شود. به دلیل تعهد و وفاداری نسبت به کسانی که با آن ها شناخته می شوند: مخصوصاً خانواده و دوستان، به نظر می رسد که آن ها به جایی «تعلق دارند». شش های سالم بسیار عملیاتی هستند و یک خودتنظیمی متعادل برقرار می کنند: آن ها به مهارت دقیق و با کیفیّت در کار خود متعهد هستند. مردم اهل عمل که در مقابله با چالش ها، با پشتکار و استوار هستند. در بهترین حالت: خوداتکا، اعتماد کننده به راهنمای درونی خود، مستقل و هنوز کاملاً حمایت کننده و مشارکت کننده با دیگران در حالت برابر می شوند. باور واقعی به زندگی راهنمای آن ها به برخورد مثبت و قهرمانانه می شود، همچنین آن ها مظهر شجاعت، رهبری دلیرانه، و غنای خلّاقیت و ابراز عقیده می شوند.

 

متوسّط. شش های متوسّط، شروع به تردید در مورد خودشان می کنند، بنابراین زمان و انرژی خود را صرف چیزهایی می کنند که باور می کنند قابل اعتماد و با ثبات خواهد بود. برای سازماندهی و سازندگی، آن ها وابستگان، باورها، و قدرت هایی برای راهنمایی و حمایت جست و جو می کنند. دنبال تضمین و تضمین دوباره می گردند. نگرانی در مورد آینده، باعث می شود آن ها دائماً گوش به زنگ باشند و مشکلات را پیش بینی بکنند. سعی می کنند «تمام پایگاه ها را تحت پوشش قرار دهند» امّا هنوز احساس می کنند به اندازه ی کافی ایمن نیستند. هرچقدر بیشتر نگران باشند، بیشتر تعهد ایجاد می کنند، و احساس می کنند مجبور هستند تعهدهای بیشتری را پیگیری کنند. احساس فشار می کنند – دیگران انتظارات زیادی دارند. مابین اعتقاد به یک باور و یا حمایت دیگران و تردید در مورد آن ها در نوسان هستند. به طور افزاینده ای دو دل و شکّاک می شوند، و همچنین بیشتر مدافع خود و باور یا ساختاری می شوند که «کار می کند». شروع به ظنین شدن می کنند، و با رفتارهای غیرمستقیمِ منفعل – پرخاشگر بر علیه حمایت کننده ها و قدرت های حامی خود اقدام می کنند، و به صورت معمّاگونه و نقیضی، علامت های دوگانه ای ارسال می کنند. اغتشاش درونی، باعث رفتار غیرقابل پیش بینی شش ها می شود: آن ها تعلل می کنند، مردّد و محتاط می شوند، و از انجام کارها طفره می روند – آن ها «لب فرو می بندند» و در حال حاضر تمایل ندارند نگرانی های درونی خود را آشکار بکنند. می ترسند که دیگران «گلوی آن ها را پاره کنند».  اگر تنش افزایش یابد، آن ها عبوس، منفی باف، و کارشکن می شوند. برای غلبه بر تردید و تنش، آن ها لجوج تر و مرتجع تر می شوند، و برای برطرف کردن نگرانی فزاینده ی خود، حالت شورشی و سرسختانه اتخاذ می کنند. می توانند طعنه زن، متخاصم، و کج خلق شوند، و به تهدیدهای آشکار به امنیّت آن ها پرخاشگرایانه حمله کنند. شروع می کنند افراد را به دوست و دشمن تقسیم کنند، و متعصبانه از چیزی که به آن ها امنیّت می دهد، با ذهنیت منجمد «آن ها علیه ما»، دفاع کنند، در صورتی که دیگران را به خاطر نگرانی های خود سرزنش می کنند. به صورت روزافزونی آمرانه و کوته فکر می شوند.

 

ناسالم. از ترس این که آن ها، با اعمال تکانشی تدافعی یا فقدان ابتکار، امنیّت خود را تخریب کرده اند، بی نهایت هراسناک و کاملاً متزلزل می شوند. می توانند بدجوری وابسته و خودتحقیر، یا اجباراً «سخت» ارتباط شوند، به صورتی که هر گونه نیاز به کمک یا حمایت را انکار کنند. در هر دو حال، احساسات پَست انگاری تند و حاد و حملات ناشی از ترس بی اساس عمومیت دارند. احساس بدی از خود دارند و افسرده می شوند، احساس بی ارزشی و عدم صلاحیت می کنند؛ طاعون ترس گرفته اند. در مورد همه چیز افراطی هستند، در مورد مشکلات اغراق می کنند: اعمال غیرمنطقی شش ها ممکن است دقیقاً همان چیزی را که از آن می ترسیدند، به وجود بیاورند. چون خودشان را بی دفاع می بینند، مرجع قدرت یا باور قدرتمندی را جست و جو می کنند تا تمام مشکلات آن ها را حل کند. برای رهایی در انتظار دیگران هستند یا افرادی تنها می شوند که در جست و جوی رهایی از نگرانی با استفاده از باورهای خیالی یا سوء استعمال مواد هستند. به طور افزاینده پارانوئیدی می شوند، احساس می کنند تحت تعقیب هستند یا توسط دیگران مورد حمله قرار گرفته اند، تصوّر می کنند که دیگران «بیرون آمده اند تا آن ها را بگیرند». در بعضی موارد، پست روان و متعصب می شوند، دیگران را سپر بلا قرار می دهند و هر کسی را که فکر می کنند آن ها را مورد تهدید قرار می دهد به باد سرزنش می گیرند، به این امید که بتوانند ترس و عدم امنیّت خود را خاموش بکنند. اضطراب پایمال کننده و ترس از ترک شدن، ممکن است شش ها را وادار کند خود را نزد مراجع قدرت خوار و تحقیر کنند تا موجبات آزادی خود را فراهم آورند. آن ها دچار تشنج می شوند و برای فرار از عقوبت به خودتنبیهی، خودویرانگری، و خودکشی روی می آورند. مصرف افراطی مشروبات الکلی، استعمال زیاد دارو، سبک زندگی به شیوه ی «محله های پست»، پارانویای غلیظ، و رفتارهای آزارطلبانه (مازوخیستی) بیماری های در انتظار هستند.