لایه‌های رشد و توسعه تیپ هفت انیاگرام

تیپ هفت: مشتاق، ماجراجو

شخص خودانگیخته، با مهارت های متنوّع، زیاده طلب، اهل بریز و بپاش

سالم. در مورد تجربیات خود کاملاً پاسخ گو، سرحال و سبک روح، و مشتاق هستند، هفت های سالم به صورت قدرتمندانه در مسیر دنیای واقعیِ اَعمال و احساسات جهت گیری کرده اند. آن ها با هر تجربه ای؛ خودانگیخته، دلیر و ماجراجو، و مسرور می شوند. هر محرکی پاسخ آنی خود را دریافت می کند، و آن ها هر چیزی را هیجان انگیز و نیروبخش می یابند. افرادی شاد، پرنشاط، و انگیزه بخش هستند: انعطاف پذیر و سرزنده. آن ها در مورد دنیا کنجکاو هستند و اغلب ذهن چالاک و چابکی دارند. آن ها موفقیّت گرا و عمومیت گراهای ورزیده ای هستند که می توانند چیزهای زیادی را به خوبی انجام دهند: افراد چند استعداده و تجدیدحیات کننده هستند، اغلبِ استعدادهای مجازی و مهارت های شگفت آور به آن ها هدیه شده است. هفت های سالم افراد عملیاتی، خلّاق، و پرورش دهنده فکر و عمل هستند. همچنین ذهن فعّال آن ها موجب کشف حوزه های خیلی متفاوتی از زندگی می شود: آن ها همه کاره می شوند، و حوزه های مختلفی از علایق خود را بارور می کنند. در بهترین حالت: آن ها با تجربه ها به صورت عمیق ارتباط برقرار می کنند، سپاسگزار و رضایتمند، و با عجایب زندگی مفتون (ممنون) می شوند. تصدیق کننده زندگی، شادمان، و سرخوش و سرمست. تعهد به واقعیّات معنوی، و احساس عمیق از خوبی های بی حد و حصر زندگی را تجربه می کنند. در چنین مواقعی، هفت ها به این آگاهی می رسند که حقیقت فیزیکی، معنوی است، و آن ها می توانند طرب و سرور فراوانی از تجربه های عمومی روزمره دریافت بکنند.

 

متوسّط. زمانی که بی قراری افزایش می یابد، هفت های متوسّط می خواهند گزینه ها و انتخاب های بیشتری برای آن ها فراهم شود. آن ها ماجراجو و «پُر تجربه» می شوند، امّا کم تر تمرکز دارند، و به صورت دائم دنبال تنوّعی از چیزها و تجربه های جدید هستند، مصرف کننده هایی حریص، پیچیده و تصنعی، صاحب نظر، فرایندساز، و کاوشگر شور و هیجان می شوند. آن ها در راه اندازی پروژه ها خوب عمل می کنند، امّا در پیگیری آن ها مشکل دارند. برای اقدام به عمل در یک حوزه خاص تردید دارند برای این که می ترسند گزینه بهتری را از دست بدهند.

     هفت های متوسّط، به صورت فزاینده ناتوان هستند از این که اولیت بندی بکنند یا این که چیزی را از خودشان دریغ بورزند: آن ها بیش فعّال شده، و خودشان را در فعالیت های دائمی غرق می کنند، هر چیزی را که به ذهن آن ها خطور می کند، می گویند و عمل می کنند. آن ها پراکنده خیال و اهل بریز و بپاش می شوند: ذهن آن ها چنان سریع عمل می کند که با تمرکز مشکل دارند. اضطراب ها افزایش می یابد، و چون آن ها از ملالت می ترسند، سعی می کنند محرک ها و هیجان های خود را افزایش دهند – و در مقابل احساسات رنج آور دفاع بکنند – آن ها این کار را با حضور در حرکت های همیشگی، و منحرف کردن خود با هر چیزی که بویی از «تفنن» در آن زمان می دهد، پیگیری می کنند.           

     وقتی که انتخاب های جالب تر در دسترس باشند؛ برنامه ها، طرح ها، و قرارهای قبلی کنار گذاشته می شوند. فعالیت های غیرمرتبط می توانند منجر به سطحی بودن آن ها بشود، تفنن گراهای ساده انگار که فقط در اطراف موضوع شلپ شلوپ می کنند: به نظر می رسد آن ها قادر نیستند تشخیص دهند چه چیزی برای آن ها واقعاً خوب است. بی پروا، زرق و برق دار، پُرحرف، و توجّه طلب – دائم به صحبت مشغول هستند، اغراق می کنند، متلک می پراکنند، جوک می گویند، و برای حفظ روحیه «اجرای نقش می کنند». به سادگی احساس می کنند در دام افتاده اند و محرومیت خواهند کشید، بنابراین بوالهوس تر و غیرقابل اعتمادتر می شوند، همچنین افراط و ولخرجی را پیش می گیرند، و به منظور جبران مشکلات هیجانی واپس رانده شده، به مصرف کننده ی انگشت نما تبدیل می شوند. حتی داشتن تنوّع و پول بیشتر برای تهیه سرگرمی های تازه برای آن ها مهم می شود. هفت ها نمی خواهند عمداً باعث رنج دیگران شوند، و در عین حال نمی خواهند اثرات آسیب زننده خود به دیگران را هم ببینند: می توانند خودخواه، فاقد حسّاسیت، زیاده خواه، و ناشکیبا شوند، همچنین تمایلی ندارند متقابلاً برای حمایت از دیگران کار زیادی انجام دهند.

              

ناسالم. هفت های ناسالم از فرونشاندن اضطراب های خودشان درمانده شده، و خیلی ساده و سریع نومید می شوند، همزمان با تقاضای هر چیزی که باور می کنند نیاز دارند تا وحشت فزاینده خود را تحت کنترل دربیاورند، گستاخ و بَددهن می شوند. مثل کودکان از واقعیّت ها فرار می کنند، و اضطراب های خود را با گفتار و کردار دیوانه وار به صورت آنی و بدون انگیزه تخلیه می کنند: آن ها نمی دانند کی باید متوقف شوند. هفت های ناسالم نسبت به دیگران، سست و بی حال، و سنگدل می شوند، توهین می کنند، فوران خشم و کج خُلقی را تجربه می کنند؛ و در کنترل خود بی نهایت مشکل دارند. خطر اعتیاد به الکل، دارو، و اسراف بی حد و حصر یا قماربازی در انتظار آن ها می باشد: وقتی که آن ها از هم می پاشند، به انحطاط تن می دهند، به هرزگی روی می آورند، و به فساد کشیده می شوند، یک سبک زندگی بی بند و بار باج خود را از آن ها می گیرد. به صورت فزاینده به دلیل ولخرجی و افراط کاری، زندگی بر آن ها سخت می شود، ولی باز هم به رضایت نمی رسند، در این حالت هفت ها ظرفیّت خود برای خوشگذرانی و یا بروز احساسات را از دست می دهند. هراسان از هرج و مرج درونی افزاینده ی خودشان، آن ها به عوض کنار آمدن با اضطراب، به صورت تکانشی عمل می کنند، کنترل خود را از دست می دهند، و طعمه ی خُلق و خوهای متغیّر به شدّت کج و معوج، و بی ثبات، و اعمال تکانشی و دیوانه وار می شوند (دفاع «شیدایی – افسردگی»). آن ها در انواع مختلفی از افراط کاری ها و خوشگذرانی های مهارنشدنی، پُر آب و تاب و غیرواقعی و فریبکارانه مشغول می شوند، انگار که هیچ محدودیتی ندارند. سرانجام خاکریزهای دفاعی هفت ها فرو می ریزد و انرژی و سلامتی آن ها ضعیف می شود، و آن ها در افسردگی جدی با انواعی از تلاش های هیستریایی و از کارافتادگی های جسمی و هیجانی دست و پنجه نرم می کنند. همچنین ناتوانی های جسمی به دلیل سبک زندگی افراطی عمومیت دارد. آن ها اغلب به خودشان و زندگی تسلیم می شوند: در نهایت یاس عمیق، خودویرانگری به دلیل مصرف بیش از حد دارو، خودکشی تکانشی در انتظار آن هاست.