لایه‌های رشد و توسعه تیپ نُه انیاگرام

تیپ شخصیّتی نُه: صلح طلب

شخص خوش برخورد، اطمینان بخش، سازگار، و از خود راضی

سالم. تیپ نُه های سالم؛ عمیقاً خوش برخورد، آزاد، بدون خودخواهی، به لحاظ احساسی پایدار، و متین. مقبول، مطمئن به خود و دیگران، آسان گیر، راحت با خود و زندگی. صبور و نجیب، امّا صریح و فروتن، آن ها پاک و ساده، و معمولاً آدم های مهربانی هستند. طرز برخورد آن ها خوش بینانه، اطمینان بخش، و حمایت گرانه است؛ آن ها احساس راحت بودن به دیگران می دهند و تأثیر آرام بخش و شفادهنده دارند، گروه ها را منسجم می کنند و آدم ها را به هم نزدیک می کنند. در حالت سلامت، تیپ نُه ها، در مواقعی که لازم است قدرتمند و پویا هستند. ثبات، حس مشترک، و قدرتمندی ساکت آن ها، اطمینان بخش دیگران است. آن ها به راحتی نقطه نظرهای دیگران را می بینند، میانجی گر، مذاکره کننده، و مشاوره دهنده خوبی هستند. حس خوب بودن آن ها، دیگران را راحت می کند و آرامش بخش است. عظمت وقار، عمق بردباری، و واقعیّت صلح جویی آن ها از پذیرش وضعیّت انسان ها حاصل می شود. در بهترین حالت؛ خودباور هستند و وقاری عظیم و رضایتی اصیل دارند. به دلیل یکی شدن با خودشان، احساس استقلال و تمامیت دارند، در عین حال می توانند به صورت عمیق با دیگران ارتباط برقرار کنند. در این صورت، کاملاً سرزنده، بیدار، پایدار، هوشیار نسبت به خود و دیگران می شوند. روحی تسخیرناپذیر پیدا می کنند، شبیه نیروی طبیعت – پویا، در ارتباط، به صورت واقعی راضی از زندگی. در این صورت، آن ها سخاوتمند، سرزنده، و خودباور هستند.

 

متوسّط. تیپ نُه های متوسّط شروع به احساس ترس از تعارض ها می کنند، بنابراین خودفراموش، و تطبیق پذیر با دیگران می شوند و با آن ها کنار می آیند، و به چیزهایی بلی می گویند که واقعاً نمی خواهند موافقت کنند. در ظاهر موافق و آشتی جو می شوند، در صورتی که در باطن مقاومت می کنند. شروع به استفاده از باورها و عقائد کهنه ای می کنند تا دیگران را منحرف کنند، یا از فلسفه های مهر و موم شده ای استفاده می کنند که برای گریز از تغییر طراحی شده اند. به صورت روزافزونی دلشان نمی خواهد بیدار شوند، و ممکن است نقش ها و انتظارات معمولی را بدون پرسش و ساده لوحانه قبول کنند – اغلب آرمان گرایانه و به نیابت از دیگران زندگی کنند. سعی می کنند ارتباط برقرار کنند در صورتی که مقاومت ایجاد کرده اند. تغییر، آشفتگی، و فشار از انواع مختلف را پذیرا نیستند. می توانند منفعل، بلغمی مزاج، بی توجّه، و از خودراضی، دوری کننده از تعارض ها باشند و مشکلات را به زیر فرش جارو کنند. ادعا می کنند که نیازهای کمتری دارند. به صورت روز افزون امیال خود را سرکوب می کنند. می توانند ظاهراً فعّال ولی در درون تنبل، به لحاظ احساسی سست، و بدون انگیزه برای عمل باشند. تیپ نُه ها در این لایه بی تفاوتی و به تعویق انداختن کاهلانه را به نمایش می گذارند و از حرکت باز می ایستند تا مشکلات خود به خود مرتفع شوند. روزهای خود را با کارهای پیش پا افتاده و مشغول کننده پر می کنند، یا کارهایی انجام می دهند که ارتباط کمتری با وظایف آن ها دارد. تنبلی و کرختی را با استراحت به هم می آمیزند – شروع به بی حسی با تماشای تلویزیون، خواندن داستان های مبتذل، و سوء استعمال اجسام می کنند. با «خاموش شدن» به واقعیّت ها، بی توجّه به چیزهایی می شوند که نمی خواهند ببینند. خیال بافی فراوان، نشخوار کردن اندیشه ها، مسکن گزیدن در موهومات دلداری دهنده، و مطبوع بودن – اغلب این موقعیّت ها را به عنوان فضائل متعالی تفسیر معنوی می کنند. غیردرگیر، بی اعتناء، و انعکاس دهنده: تفکّرات مبهم، غیرمتمرکز، و نشخوارکننده، اغلب در مورد تصوّرات آرمانگرایانه از این که چگونه همه ی چیزها می تواند هارمونیک و دلپذیر باشند. به صورت روزافزون لجوج، غیرقابل ارتباط، و مقاوم در برابر تأثیر، در عین حال هنوز می توانند راضی باشند. اگر مشکلات کنار نروند، نُه ها شروع می کنند جدی بودن مشکلات را کم جلوه دهند تا آرامش برقرار کنند و دیگران را ساکت کنند، «مشکلات را پشت گوش بیندازند»، و «به هر قیمتی آرامش» داشته باشند. اگر نتوانند کاری برای تغییر و تحوّل انجام دهند، بی توجّه به همه چیز، جبری، و کناره گیر شده، و از زندگی خسته می شوند. مقدار زیادی خشم و عصبانیت در زیر پوست نهفته است و بعضی مواقع با انفجاری از خوی و خصلت ها فوران می کند. قضاوت های ضعیفی دارند. با افکار واهی و پوچ، آن ها دنبال راه هایی هستند که مشکلات آن ها را حل کند امّا دوست دارند آن راه حل ها نیازی به تلاش و مشارکت آن ها نداشته باشد.

 

ناسالم. تیپ نُه های ناسالم بالای کوهی از خشمی ابراز نشده و نهفته نشسته اند و تلاش برای دور از دسترس نگهداشتن خشم، آن ها را خسته می کند. آن ها می توانند بسیار افسرده شوند، در صورتی که واپس رانی انرژی آن ها منجر به عدم رشد شخصی کافی آن ها می شود: آن ها به طور فزاینده درمانده و غیرمؤثر می شوند، و اطرافیان باید برای نجات آن ها قدم پیش بگذارند. از ترس فوران خشم و رنجش نهفته و زیربنایی، آن ها با یکدندگی و لجاجت، سرسختانه وجود مشکلات و تعارض ها را انکار می کنند. تمایل دارند پیام رسان را سرزنش کنند، و به کسی که بخواهد به آن ها کمک کند و یا مشکلات را گوشزد کند، خشمگین می شوند. به صورت جدی، غافل و وظیفه نشناس، و خطرناک به کسی می شوند که به او نیاز دارند. اگر مشکلات ادامه پیدا کنند، تیپ نُه ها می خواهند از هر چیزی که می تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری کنند. برای دفاع از خود، آن ها خود را به درجه ای منزوی می کنند که در نهایت باعث تسلیم کامل آن ها می شود و قدرت عمل را از دست می دهند. آن ها به صورت جدی؛ غیرمتجانس، فاقد هویّت، دیوانه و پریشان، و بی حرکت می شوند. در این مرحله داغون شدن احساسی و فروپاشی شخصیّتی امکان پذیر است.