انیاگرام در کسب و کار

انیاگرام می‌تواند علاوه بر زندگی شخصی و خودشناسی در کسب و کار نیز به شما کمک کند. انیاگرام به شما کمک خواهد کرد که به سادگی  موارد زیر را در کار خود، ساده تر انجام دهید:

 

 

 

۱. به نحو مؤثر ارتباط برقرار کنید.

 

۲. بازخورد بهتری برای دیگران ارائه بدهید.

 

۳. از تعارض جلوگیری کنید. (یا به محض این که اتفاق افتاد، تفاوت ها را به صورت موفقیّت آمیز حل و فصل کنید.)

 

۴. تیم های بسیار سازنده ایجاد و در آن ها مشارکت کنید.

 

۵. درک کنید که چگونه توانایی های بزرگ رهبری شما می توانند به بزرگ ترین ضعف شما تبدیل شوند، و بدانید چگونه با این موضوع برخورد کنید.

 

۶. یک متد و روش شخصی سازی شده برای تغییر و تحوّل خود ایجاد کنید و توسعه دهید.

 

 

با استفاده از آموزه های انیاگرام در کسب و کار شما میتوانید پیشرفت و ترقی را برای خود انتظار داشته باشید.

برای شروع، سعی کنید تیپ شخصیتی خود را تشخیص دهید!

 

انیاگرام در کسب و کار