مقالات انیاگرام

رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام
در یک جمله نگاه تیپ‌های شخصیتی انیاگرام به نقش رهبری سازمان را بخوانید!
سخنی چند در مورد اِنیا–تیپ (Enneatype)
در مورد نام های مختلف برای تیپ های شخصیتی اِنیاگرام، نویسندگان مختلف نام های متفاوتی به کار برده اند: اولین کتاب در زمینه ی اِنیاگرام، «اِنیاگرام: سفری برای کشف خویشتن» که توسط ماریا بسینگ، پاتریک او لیری، و رابرت نوگوسک منتشر شده بود، تیپ های نُه گانه را فقط با شماره های ۱ الی ۹ […]
تاریخچه انیاگرام
انیاگرام مجموعه‌ای از 9 تیپ شخصیتی به هم پیوسته و به هم وابسته است که توصیف کاملی از مجموعه اخلاق‌ها، افکارها و رفتارهای همه‌ی انسان‌ها را در خود جای می‌دهد. این مکتب شخصیت‌شناسی ریشه‌های فکری، فلسفی، روانشناختی و حکیمانه دارد. منشا اصلی و تاریخ تولد انیاگرام همچنان مانند یک راز باقی مانده اما به نظر می‌رسد بیش از چهار هزار سال قبل در بین‌النهرین توسط انجمنی از انسان‌های خردمند کشف و بسط داده شده و نسل به نسل، فرقه به فرقه و اندیشه به اندیشه منتقل گشته تا امروز که به ما رسیده است. کشف مجدد اِنیاگرام در قرن اخیر، از طریق کارهای سه فرد کلیدی و مهم اتفاق افتاده است: جورج ایوانویچ گورجیف، اُسکار ایچازو، و کلادیو نارانهو که در این مطلب به بررسی و شرح این سری اقدامات می‌پردازیم.
انیاگرام در کسب و کار
انیاگرام می‌تواند علاوه بر زندگی شخصی و خودشناسی در کسب و کار نیز به شما کمک کند. انیاگرام به شما کمک خواهد کرد که به سادگی  موارد زیر را در کار خود، ساده تر انجام دهید:       ۱. به نحو مؤثر ارتباط برقرار کنید.   ۲. بازخورد بهتری برای دیگران ارائه بدهید.   […]
نمونه های تیپ 8 انیاگرامش
اسامی تیپ هشت انیاگرام: چالش گر (the challenger)، رهبر (the leader)، پشتیبان (the protector)، تامین کننده (the provider)، کارفرما (the entrepreneur)، خود کامه و لجوج (the maverick)، سرسخت (the rock).   ما به این دلیل تیپ هشت را چالش گر نامیدیم که از میان همه ی تیپ های شخصیتی، هشتی ها لذت می برند از […]