سخنی چند در مورد اِنیاتیپ (Enneatype)

در مورد نام های مختلف برای تیپ های شخصیتی اِنیاگرام، نویسندگان مختلف نام های متفاوتی به کار برده اند:

اولین کتاب در زمینه ی اِنیاگرام، «اِنیاگرام: سفری برای کشف خویشتن» که توسط ماریا بسینگ، پاتریک او لیری، و رابرت نوگوسک منتشر شده بود، تیپ های نُه گانه را فقط با شماره های ۱ الی ۹ خطاب می کند و هیچ گونه اسمی تخصیص نمی دهد: «تیپ ها از ۱ الی ۹ روی محیط یک دایره شماره گذاری شده اند که نمودار درهم بافته ای را تشکیل می دهند.

اگرچه برای هر تیپ می تواند نامی اختصاص داده شود و در نهایت در طول این کتاب داده خواهد شد، ولی بهتر است آن ها را به صورت ساده با شماره ها شناسایی کنیم و از «یک ها»، «دوها» صحبت کنیم، و به همین ترتیب ادامه بدهیم. در این حالت، مسیر برای هر محتوایی که در مورد هر تیپ از طریق تجربه کشف بشود، باز می ماند.» لازم به یادآوری است که نویسندگان اولین کتاب در موضوع اِنیاگرام، آموزش های خود را از باب اوچس کشیش یسوعی یاد گرفته اند که نامبرده نیز همراه کلادیو نارانهو در گروهی از افراد مؤسسه ی ایسالن بود، که آموزه های اِنیاگرام را از اُسکار ایچازو یاد گرفته اند.    

ولی در کتاب های بعدی، تیپ های مختلف اِنیاگرام به وسیله نویسندگان متفاوت به صورت های گوناگونی نامیده شده اند، از جمله:

  • کلادیو نارانهو در کتاب «ساختارهای اِنیا – تیپ» از اصطلاح «اِنیا – تیپ» برای شمارش تیپ های نُه گانه استفاده می کند:
اِنیا-تیپ ۱ اِنیا-تیپ ۲ اِنیا-تیپ ۳
اِنیا-تیپ ۴ اِنیا-تیپ ۵ اِنیا-تیپ ۶
اِنیا-تیپ ۷ اِنیا-تیپ ۸ اِنیا-تیپ ۹
  • ساندرا مایتری در کتاب «بُعد معنوی اِنیاگرام: نُه منظر روح انسان» تیپ های اِنیاگرام را به این صورت نام می برد:
اِنیا-تیپ یک / ایگو – رنجش اِنیا-تیپ دو / ایگو – تملق اِنیا-تیپ سه / ایگو – غرور
اِنیا-تیپ چهار / ایگو – غمگین اِنیا-تیپ پنج / ایگو – خسیس اِنیا-تیپ شش / ایگو – ترس
اِنیا-تیپ هفت / ایگو – برنامه ریزی اِنیا-تیپ هشت / ایگو – انتقام اِنیا-تیپ نُه / ایگو – تنبلی
  • هلن پالمر در کتاب: اِنیاگرام در زندگی و کار چنین نام می برد:
۱. عالی طلب ۲. امدادگر ۳. بازیگر
۴. احساساتی ۵. ناظر ۶. بازرس
۷. خوشگذران ۸. ریاست طلب ۹. بی طرف
  • دیوید دانیلز و ویرجینیا پرایس در کتاب: اِنیاگرام اساسی به این صورت نام می برند:
۱. کمال گرا ۲. دهنده ۳. عملگرا
۴. رومانتیک ۵. مشاهده‌گر ۶. شکاک وفادار
۷. خوشگذران ۸. مدافع ۹. میانجی
  • جروم واگنر در کتاب «نُه لنز برای دیدن دنیا: چشم انداز اِنیاگرام» می نویسد:
۱. شخص خوب ۲. شخص دوست داشتنی ۳. شخص تاثیرگذار
۴. شخص اصیل ۵. شخص دانا ۶. شخص وفادار
۷. شخص شادمان ۸. شخص قدرتمند ۹. شخص مصلح
  • رنه بارون و الیزابت واگله نویسندگان کتاب: «اِنیاگرام کارها را آسان کرد» نُه تیپ اِنیاگرام را به صورت نام می برند:
۱. کمال طلب ۲. یاری دهنده ۳. موفقیّت طلب
۴. رومانتیک ۵. مشاهده‌گر ۶. پرسش‌گر
۷. ماجراجو ۸.  مدعی ۹. صلح طلب
  • کاتلین هرلی و ثئودور دابسون، نویسندگان کتاب: تیپ من چیست؟، نُه تیپ را چنین نامگذاری می کنند:
۱. موفقیّت طلب ۲. یاری دهنده ۳. نتیجه گرا
۴. فردگرا ۵. مشاهده‌گر ۶. نگهبان
۷. خیال پرداز ۸. مقابله گر ۹. نگهدارنده
  • جینجر لپید بوقدا در کتاب: بسط و پرورش بهترین ها در خودمان در حوزه ی کار، اسلوب های نُه گانه ی اِنیاگرام را چنین نام می برد:
۱. پشتکار ۲. دهنده ۳. انجام دادن
۴. خُلق ۵. دانش ۶. تردید
۷. گزینه‌ها ۸. چالش ۹. هارمونی
  • دان ریچارد ریسو و راس هادسون در کتاب های مختلف خود از جمله «درک و دریافت اِنیاگرام» چنین نام هایی برگزیده اند:
تیپ یک، اصلاح طلب تیپ دو، یاری دهنده تیپ سه، موفقیّت طلب
تیپ چهار، فردگرا تیپ پنج، پژوهشگر تیپ شش، وفادار
تیپ هفت، مشتاق تیپ هشت، چالشگر تیپ نُه، صلح طلب
  • حمید علی الماس می نویسد: «تیپ اِنیاگرامی نه تنها اشاره می کند به تثبیت ویژه یا یک سری الگوهای رفتاری ویژه، بلکه همچنین به عادت هیجانی مرتبط، وضعیّت اساسی آرمانی، فضیلت، و مانند آن اشاره دارد. به این دلیل، ما «اِنیا-تیپ» را مناسب تر از اصطلاح سنّتی «ایگو – تیپ» یا «الگوی ذهنی تثبیت شده» یافته ایم، برای این که آن، چند بعدی بودن را بهتر می رساند.»