توضیحات

کتاب درک و دریافت انیاگرام در ادامه کتاب‌های دیگر دان ریچارد ریسو و راس هادسون به یک منبع غیر قابل اجتناب تبدیل شده است که خوانندگان را آموزش می‌دهد نه تنها این چارچوب روانشناختی را در زندگی روزانه خود بفهمند بلکه ، آن را در زمینه‌های مختلفی مورد استفاده قرار دهند. در این ویرایش، آنها این راهنمای معتبر را بر مبنای مطالعات مستمر خود در این زمینه که توجهات فزاینده‌ای را در پی داشته است، تجدید نظر و به روز رسانی کرده‌اند. کشف کنید که چگونه انیاگرام را در رشد و توسعه خود و در تمام ارتباطات خود مورد استفاده قرار دهید. درک و دریافت انیاگرام، حاوی موارد جدید زیادی است، شامل: نمایه‌های جدید و پیشرفته از تیپ‌ها، توصیه‌هایی برای رشد و توسعه شخصی، روش‌هایی برای ارزیابی خود و دیگران، یک پرسشنامه برای مشخص کردن تیپ خود، راهنمای اجتناب از تشخیص اشتباه تیپ‌ها و تجزیه و تحلیل لایه‌های سلامت، متوسط و ناسالم لایه‌های رشد و توسعه، تطابق‌های روانپزشکی و ارتباطات مابین شخصیت، جوهر وجود و معنویت.

نه تیپ شخصیتی انیاگرام:
1: اصلاح طلب؛ پایبند به اصول، هدفمند، خودکنترل و کمالگرا
2: یاری دهنده؛ بخشنده، اهل معاشرت، خشنود کننده دیگران و انحصارطلب
3: موفقیت طلب؛ سازگار، حساس به تصویر خود نزد دیگران و خودخواه
4: فردگرا؛ پر از احساس، رمانتیک، در خود فرو رفته و پر خلق و خوی
5: پژوهشگر؛ نوآور، اندیشمند، منفصل و بحث انگیز
6: وفادار؛ قابل اعتماد، متعهد، دارای حالت تدافعی و مظنون
7: مشتاق؛ خودانگیخته، دارای مهارت‌های متنوع، پریشان حواس و افراطی
8: چالشگر؛ دارای اعتماد به نفس، قاطع، سلطه گر و ستیزه‌جویانه
9: صلح طلب؛ اطمینان دهنده، خوش برخورد، منفعل و لجباز

رایگان بخوانید:

30 سی صفحه اول کتاب را اینجا بخوانید (بدون مقدمه و پیشگفتار)

با کلیک بر روی دکمه‌ی بالا دانلود کنید

معرفی کتاب را اینجا بشنوید:

کتاب انیاگرام در کسب و کار (Bringing out the best of yourself at work) کتابی به قلم “دکتر جیجر لپید – بوقدا” و ترجمه‌ی “جعفر واعظی” با رویکرد خانا و حکایت محور، شمار را کمک خواهد کرد تا اطلاعات رائه شده را درونی سازی کنید و بتوانید به صورت آسان تر یاد بگیرید که چگونه موارد زیر را انجام دهید: