توضیحات

انیاگرام شخصیت را مطابق مرکز هوش سه‌گانه‌ی خود، مورد توجه قرار می‌دهد: بدنی/فیزیکی، قلبی/هیجانی و مغزی/اینتلکچوال. سپس هر کدام از این سه مرکز، دوباره به سه تیپ شخصیتی تقسیم می‌شوند تا در مجموع 9 تیپ داشته باشیم.

تیپ‌های شخصیتی و خطوط بین آن‌ها (گروه‌بندی شده مطابق مراکز آن‌ها) تصویری از نماد (سمبل) عرفانی باستانی را ترسیم می‌کنند که نمودار (دیاگرام) انیاگرام نامیده می‌شود. علاوه بر 3 مرکز و 9 تیپ، لایه‌ی سوم ژرف‌تری نیز وجود دارد که هر کدام از 9 تیپ انیاگرام را به 3 زیر-شخصیت (sub-personality) یا تیپ فرعی (ساب‌تایپ) بر اساس تاکید نسبی به سه غریزه‌ی اساسی انسان‌ها تقسیم می‌کند.

27 شخصیت فرعی به دست آمده، تیپ‌های شخصیتی منحصربه‌فردی هستند که بر اساس چگونگی شکل گرفتن هر کدام از 9 تیپ با سه سایق (drive) غریزی مرکزی که همه‌ی ما به اشتراک داریم، بنیان گذاشته شده‌ اند: بقای فردی (Self-Preservation)، تعامل اجتماعی (Social Interaction) و پیوند سکشوال (یک‌به‌یک – One to One)

دکتر بئاتریس چستنات (Beatrice Chestnut Ph.D)

رایگان بخوانید:

30 سی صفحه اول کتاب را اینجا بخوانید (بدون مقدمه و پیشگفتار)

با کلیک بر روی دکمه‌ی بالا دانلود کنید

معرفی کتاب را اینجا بشنوید:

کتاب انیاگرام در کسب و کار (Bringing out the best of yourself at work) کتابی به قلم “دکتر جیجر لپید – بوقدا” و ترجمه‌ی “جعفر واعظی” با رویکرد خانا و حکایت محور، شمار را کمک خواهد کرد تا اطلاعات رائه شده را درونی سازی کنید و بتوانید به صورت آسان تر یاد بگیرید که چگونه موارد زیر را انجام دهید: