تیپ_سه

لایه‌های رشد و توسعه تیپ سه انیاگرام
تیپ شخصیّتی سه: موفقیّت طلب شخص انعطاف پذیر، بلند پرواز، برانگیخته، حسّاس به تصویر ذهنی خود نزد دیگران سالم. سه های سالم، اعتماد به نفس بالایی دارند، دلنشین هستند، و از مناعت طبع بالایی برخوردار می باشند، به خود و ارزش های خود باور دارند. جسور، انرژی بخش، غالباً جذاب، دلربا، و محبوب. برای ارتقای […]
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ سه انیاگرام
تیپ سه های خودبین و حیله‌گر، شبیه تیپ شش‌های سالم مشارکت‌جو می‌شوند و به دیگران متعهد می‌گردند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ سه انیاگرام
تیپ سه های پر انگیزه، در حرکت به سمت تیپ نُه به صورت ناگهانی بی‌حال و بی‌تفاوت می‌شوند.