تیپ 2

رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام
در یک جمله نگاه تیپ‌های شخصیتی انیاگرام به نقش رهبری سازمان را بخوانید!
لایه‌های رشد و توسعه تیپ دو انیاگرام
تیپ شخصیّتی دو: یاری دهنده اهل معاشرت، بخشنده، خشنود کننده دیگران، انحصار طلب   سالم. دوهای سالم؛ دلسوز، مهربان، مملوّ از احساس برای دیگران هستند. آن ها خود را در موقعیّت دیگران در نظر می گیرند و مراقب و نگران نیازهای دیگران هستند. آن ها صمیمی، خوش قلب، قدردان، و تشویق کننده هستند، و این […]
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ دو انیاگرام
تیپ دو‌های نیازمند، در حرکت به سمت تیپ هشت به صورت ناگهانی پرخاشگر و سلطه‌گر می‌شوند.
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ دو انیاگرام
تیپ دوهای مغرور و خودفریب، شبیه تیپ چهارهای سالم به لحاظ هیجانی آگاه‌تر می‌شوند و به نیاز‌های خودشان هم توجه می‌کنند.
سوء تفاهم بین تیپ ۲ و تیپ ۹
مقدار زیادی شباهت مابین این تیپ ها وجود دارد. هر دو اهل ارتباطات بین فردی هستند، هر دو علاقه دارند نیازهای دیگران را قبل از نیازهای خود برآورده کنند، هر دو به خدمتگزاری به دیگران باور دارند، هر دو مسائل را مثبت می بینند، و موارد دیگر. با وجود این، تفاوت های قابل ملاحظه ای […]