تیپ 3

رهبری تیپ‌های مختلف انیاگرام
در یک جمله نگاه تیپ‌های شخصیتی انیاگرام به نقش رهبری سازمان را بخوانید!
لایه‌های رشد و توسعه تیپ سه انیاگرام
تیپ شخصیّتی سه: موفقیّت طلب شخص انعطاف پذیر، بلند پرواز، برانگیخته، حسّاس به تصویر ذهنی خود نزد دیگران سالم. سه های سالم، اعتماد به نفس بالایی دارند، دلنشین هستند، و از مناعت طبع بالایی برخوردار می باشند، به خود و ارزش های خود باور دارند. جسور، انرژی بخش، غالباً جذاب، دلربا، و محبوب. برای ارتقای […]
مسیر یکپارچگی و رشد تیپ سه انیاگرام
تیپ سه های خودبین و حیله‌گر، شبیه تیپ شش‌های سالم مشارکت‌جو می‌شوند و به دیگران متعهد می‌گردند.
مسیر عدم یکپارچگی و استرس تیپ سه انیاگرام
تیپ سه های پر انگیزه، در حرکت به سمت تیپ نُه به صورت ناگهانی بی‌حال و بی‌تفاوت می‌شوند.
سوء تفاهم بین تیپ ۱ و تیپ ۳
یک های متوسّط و سه های متوسّط بعضی مواقع اشتباه گرفته می شوند، چون هر دو تیپ، کارآمد و خیلی سازمان یافته هستند. اگر فقط یک رفتار خاص مورد توجه قرار بگیرد (به عنوان مثال: مدیریّت یک کار و کسب، برگزاری یک جلسه، برنامه ریزی یک مسافرت)، توانایی های سازماندهی آن ها به هم شبیه […]