مسیر یکپارچگی و رشد تیپ چهار انیاگرام

تیپ چهار های حسود و به لحاظ هیجانی سرکش، شبیه تیپ یک‌های سالم واقع‌گرا و پایبند به اصول می‌شوند.

مسیر یکپارچگی [رشد و امنیّت]

 

 وقتی که تیپ چهار های سالم به سمت تیپ یک می‌روند، با فائق آمدن به کم رویی و در خودفرورفتگی خود، آن‌ها دیگر با احساساتِ دائما در حال تغییر خود، کنترل نمی‌شوند. آن‌ها می‌توانند به جای خُلق و خوی ذهنی مطابق اصول عینی عمل بکنند؛ آن ها به جای خودخواه شدن، اکنون انضباط فردی دارند.

 

تیپ چهارهای یکپارچه، دیگر نه خودشان را متفاوت از دیگران می بینند و نه خودشان را از نیاز به کارکردن مستثنی می کنند؛ بنابراین، آن ها در دنیای واقعی جایی برای خودشان می‌سازند. با یاد گرفتن انضباط فردی و درک متعادل، آن‌ها اغلب می‌توانند غنای هیجانی خود را با خلّاقیتی که دارند، به دیگران منتقل کنند.

 

نقطه امنیّت

چهارهای متوسّط می توانند رفتارهای متوسّط تیپ یک را بروز دهند، امّا معمولاً با دوستان صمیمی و مورد اعتماد. چهارها می‌توانند با یک ویژگی عالی سازگار شوند، آن‌ها احساس می‌کنند که فقط آن‌ها می‌توانند کارها را به نحو احسن انجام دهند، در عین حال دیگران را ملامت می کنند و مورد انتقاد قرار می دهند.

آن‌ها می‌توانند در مورد جزئیات، ایرادگیر و حتی کمال‌گرا باشند. در چنین زمان‌هایی، میزان درست نااُمیدی و همدلی چهارها آشکار می‌شود. چهارها ممکن است عدم رضایت از خودشان و بسیاری دیگر در زندگی را در حضور دوستان صمیمی اصلی آشکار سازند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *