فعالیّت‌های روزانه برای تیپ شش‌ انیاگرام/۱

تمرکز خودتان از نیمه ی خالی لیوان را به نیمه ی پُر تغییر دهید!

تمرکز خودتان از نیمه ی خالی لیوان را به نیمه ی پُر تغییر دهید!

 

چون تیپ شش ها تمایل دارند به چیزی تمرکز کنند که ممکن است اشتباه پیش برود، می توان چنین گفت که آن ها معمولاً نیمه ی خالی لیوان را به نمایش می گذارند. برای تغییر تمرکز از مشاهده ی چیزی و نگرانی در مورد جنبه های منفی، شما لازم است به صورت آگاهانه تمرکز خود را تغییر دهید و لیوان را به صورت نیمه پُر به نمایش بگذارید. برای نیل به این مقصود، شما بایستی عمداً در مورد همه ی چیزها به این صورت فکر کنید که درست، مؤثر، و در جایگاه خودشان هستند.

به عنوان مثال، اگر شما یک مسافرت کسب و کار برنامه ریزی می کنید، به جای نگران بودن در مورد این که تاکسی ممکن است فراموش کند شما را سوار کند، این که ممکن است شما هواپیما را از دست بدهید، یا این که ارائه ای که می خواهید بدهید ممکن است خوب پیش نرود، به جای آن فکر کنید که معمولاً شرکت تاکسی رانی چقدر خوب سازماندهی می کند، برای شما چقدر مهم است که فرودگاه به خاطر شما روندهای امنیّتی خود را توسعه داده است، و در ارائه ی شما، دیگران اطلاعاتی را که شما پوشش داده اید، چقدر مفید خواهند یافت.

همچنین فعالیّت بعدی می تواند کمک کند که شما بیشتر به سناریوهای مثبت تمرکز کنید. به مدت دو هفته، در انتهای هر روز، ده دقیقه زمان بگذارید و فهرستی از چیزهایی را که در آن روز خوب پیش رفته اند تهیه کنید. سپس، برای دو هفته ی بعدی، هر روز صبح حداقل پنج مورد را فهرست کنید که در آن روز اتفاق خواهند افتاد و احتمالاً درست پیش خواهند رفت.

ماه بعدی، هر روز عصر، ده دقیقه زمان بگذارید و فهرستی از چیزهایی را که در طول آن روز به خوبی پیش رفته اند تهیه کنید. جنب هر آیتم، بنویسد شما دقیقاً چه کاری انجام دادید که به موفقیّت کمک کرد. در انتهای ماه، شما خواهید دید که تمرکزتان تغییر پیدا کرده است و شامل هم سناریوهای مثبت و هم سناریوهای منفی است، و همچنین در این صورت اعتماد به نفس شما افزایش پیدا کرده است برای این که شما نقش خود در آفرینش نتایج مثبت را بهتر درک می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.