توضیحات

برای خواندن 30 صفحه‌ی ابتدایی کتاب بالا، روی دکمه PDF کلیک/تاچ نمایید.

کتاب انیاگرام در کسب و کار (Bringing out the best of yourself at work) کتابی به قلم “دکتر جیجر لپید – بوقدا” و ترجمه‌ی “جعفر واعظی” با رویکرد خانا و حکایت محور، شمار را کمک خواهد کرد تا اطلاعات رائه شده را درونی سازی کنید و بتوانید به صورت آسان تر یاد بگیرید که چگونه موارد زیر را انجام دهید:

انیاگرام تنها قدرتمندترین ابزار موجود برای کمک به توسعه “هوش هیجانی” است. (دکتر جینجر لپید بوقدا)
در کتاب “تیپ شحصیتی شما چیست؟” ابتدا اطلاعاتی در مورد هر سبک انیاگرام که شامل موارد زیر است به دست خواهید آورد:

* تصویر گرافیکی و شرح سبک
* فوکوس اصلی مرتبط با سبک
* برچسب‌های (لیبل‌های) رایج مورد استفاده برای سبک
* صفات شخصیتی کلیدی تیپ‌ها به نقل از دکتر کلادیو نارنهو و دکتربناتریس چستنات
* پارادایم‌های رهبری برای هر سبک، همراه با نقاط قوت مرتبط و حوزه‌های توسعه
* سوالاتی که باید از خود بپرسید تا بسجید که آیا موارد مطرح شده درباره سبک شماست یا نه؟
* اطلاعات بیشتری در مورد سیستم انیاگرام، پس از این که 9 سبک انیاگرام را عمیق‌تر درک کردید و شروع به شناسایی سبک انیاگرام خود کردید.