مشخصات تیپ 4: سرسختی (ضد تیپ)

چهار بقای فردی، تحمل رنج زیادی دارد، به عنوان “ضد تیپ” آن را به اشتراک نمی‌گذارد. فردی است که یاد می‌گیرد درد را تحمل کند و از نبود آن به عنوان شیوه‌ای برای به دست آوردن عشق استفاده کند. چهارهای بقای فردی به جای ساکن شدن در غبطه، آن را با کار سخت برای به دست آوردن چیزی که دیگران دارند، به خدمت می‌گیرند. آنها بیشتر آزارطلبانه هستند تا احساساتی. این چهارها از خودشان انتظارات زیادی دارند، نیاز فراوانی برای تحمل دارند و اشتیاق و تلاش در آنها موج می‌زند.

کلادیو نارانهو، نترس بودن را به این تیپ فرعی ربط می‌دهد. آن‌ها برای حفظ خود اقدام می‌کنند، اما عواقب آن را در نظر نمی‌گیرند و در واقع بقای خود را به خطر می‌اندازند. شور غبطه در این‌جا به صورت خواستن امنیت و رضایت‌های مادی که به نظر می‌رسد دیگران دارند و بی‌پروایی برای به دست آوردن آن‌ها، ظهور می‌کند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 4

تیپ 4 هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “غبطه” است و نحوه‌ی مواجهه با این غبطه، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. 4 بقای فردی به عنوان “ضد تیپ” با تلاش زیاد سعی دارد به آنچه که بهش غبطه می‌خورد، برسد. تیپ 4 جنسی، سعی می‌کند دیگران را هم به رنج اندازد که چیزی برای غبطه خوردن به آنان نداشته باشد. اما 4 اجتماعی، غبطه را به شرمی عیله خود بدل کرده و برای این که به خوبی دیگران نیست رنج می‌کشد.

تیپ 4 بقای فردی: سرسختی (ضد تیپ)

تیپ 4 جنسی: رقابت

تیپ 4 اجتماعی: شرم

بقای فردی در تیپ 4

او مانند تمام تیپ‌های فرعی زیر مجموعه 4، دراماتیک و احساساتی است اما غریزه‌ی بقای فرعی او سبب می‌شود تا تلاش کند با وجود رنجی که حس می‌کند، استوار باقی بماند و به خاطر سرسختی و عدم شکایتش از زندگی شناخته شود. به همین منظور او درد را بیش از تیپ‌های فرعی دیگر 4 درونی می‌کند و حساس‌تر می‌شود.

با این حال لب به شکایت باز نمی‌کند و برخلاف دیگر تیپ‌های فرعی 4 از رنج‌های خود با دیگران صحبت نمی‌کند. همین سبب می‌شود تا از این تیپ به عنوان “ضد تیپ” یاد شود. او همدل هست و سعی می‌کند مراقب نیازهای دیگران نیز باشند که در اینجا شاید با تیپ 2 اشتباه گرفته شود.