تیپ 1 اجتماعی: ناسازگاری

یک‌های اجتماعی خود را کامل می‌دانند. تمرکزشان بر الگوی کامل بودن است. آنها ذهنیتی معلم‌گونه دارند که نشان دهنده نیاز ناهشیارشان به برتری و کامل بودن است. در یک اجتماعی، خشم نیمه پنهان است. نسبت به دیگر یک‌های فرعی، شخصیتی عقلانی تر دارند که کنترل‌کننده‌تر هستند. آن‌ها ایده های سفت و سختی در مورد نحوه رفتار اجتماعی خود و دیگران دارند و هیجان خشم آنها زمانی بروز می‌کند که این ایده‌ها مطابقت نداشته باشند.

یک‌های اجتماعی به جای اینکه با جریان اتفاقاتی که در یک گردهمایی اجتماعی اتفاق می‌افتد حرکت کنند، سعی می‌کنند آنچه را که فکر می‌کنند باید اتفاق بیفتد را تحمیل کنند. می‌ترسند که خود یا دیگران کاری اشتباه یا نامناسب انجام دهند. آن‌ها انتقاد می‌کنند و دیگران را به دلیل عدم انطباق با استانداردهای اجتماعی خود، سرزنش می‌کنند که واکنش وارونه‌ای نسبت به احساس نهفته‌ی آنان است که فکر می‌کنند به اندازه کافی خوب نیستند.

درباره تیپ‌های فرعی انیاگرام

در انیاگرام، شورهای هیجانی 9گانه‌ای برای هر تیپ شخصیتی وجود دارد و نحوه‌ی مواجهه با این شور در هر یک از ما، توسط یکی از سه غریزه‌ی اصلی (بقای فردی، جنسی و اجتماعی) پاسخ داده می‌شود. همین امر موجب تولید 3 زیرمجموعه در هر تیپ می‌شود. تفاوت‌هایی که تیپ فرعی ما را از دیگر تیپ‌های فرعی جدا می‌کند. انیاگرام به ما می‌آموزد که فارق از تیپ اصلی شخصیت ما (1 تا 9) از این سه حالت (فردی، جنسی و اجتماعی) یکی بیشتر از بقیه دغدغه‌ی اصلی ما است و باعث تفکیک تیپهای فرعی در خود تیپ اصلی می‌شود.

1- بقای فردی: تمرکز اولیه‌ی غریزه‌ی حفاظت یا بقای فردی بر روی بقای فیزیکی، نگهداری و تغذیه است. مسائلی نظیر امنیت، رفاه اقتصادی و آسایش فردی می‌تواند دغدغه‌ی تیپ‌های فرعی بقای فردی باشند. 
2- جنسی: تمرکز اصلی غریزه‌ی جنسی بر روابط یک‌به‌یک و نیاز ما به هماهنگی یا همخوانی با دیگری، ارتباط دارد. این تیپ فرعی شدیدا به تجربه‌های “صمیمانه” اهمیت می‌دهد و ارتباطات پر انرژی می‌خواهد.
3- 
اجتماعی: غریزه‌ی اجتماعی بر روابط ما با دیگران به عنوان یک گروه یا با کل جامعه متمرکز است. ایجاد پیوندهای اجتماعی ایمن، تعاملات جمعی سازنده و موفقیت‌های گروهی در این تیپ فرعی پر رنگ هستند.

تیپ‌های فرعی منشعب از تیپ 1

تیپ یک هم مانند همه‌ی تیپ‌های دیگر انیاگرام، به سه تیپ فرعی تقسیم می‌شود. شور هیجانی این تیپ “خشم” است و نحوه‌ی مواجهه با این خشم، از دیدگاه‌های فردی، جنسی و اجتماعی، سبب بروز تفاوت‌هایی گاه کوچک و گاه بزرگ‌تر، در میان تیپ‌های فرعی آن می‌شود. یکِ بقای فردی، خشم خود را برای کامل کردن خود به کار می‌بندد، یک جنسی با خشمش به نبرد با کاستی‌ها می‌رود و اصلاح‌گر می‌شود و یک اجتماعی از خشمش برای القای الگوی صحیح به دیگران استفاده می‌کند.

تیپ 1 بقای فردی: نگرانی

تیپ 1 جنسی: تعصب (ضد تیپ)

تیپ 1 اجتماعی: ناسازگاری

تعاملات اجتماعی در تیپ 1

این تیپ فرعی از توان متقاعدسازی دیگران برای جدب و درگیر کردن گروه‌ها، جوامع و سیستم‌های گسترده‌تر استفاده می‌کند. اون مانند یک تیپ 8 می‌تواند نقش رهبری و هدایت افراد را به عهده بگیرد و از بودن در مرکز توجهات لذت ببرند.

تیپ 1 اجتماعی به شکل شایسته‌ای با دیگران ارتباط می‌گیرد و نسبت به دیگر تیپ‌های فرعی 1 کمتر حالات کودکانه (خصوصا در مورد محروم کردن خود از دیگران) دارد. با این حال، ایده‌آل‌گرایی و استانداردسازی او بسیار بالاست و از دیگران نیز می‌خواهد طبق آن استانداردها عمل کنند.